Příběhy našich sousedů před filmovým plátnem

V pátek 20. června 2022 odpoledne se v kině Kosmos konala závěrečná prezentace soutěžního vzdělávacího projektu, ve kterém se potkali žáci a jejich učitelé s pamětníky z Třinecka. V tomto pololetí projekt podpořil Krajský úřad MSK kraje. Žáci z tří základních škol a dále studenti Gymnázií a Obchodní akademie z Třince a Českého Těšína nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla. Tento běh byl specifický tím, že na přání KÚ museli být všichni pamětníci nějakým způsobem propojení s Třineckými železárnami, které jsou v regionu dlouhodobě největším zaměstnavatelem.

Na závěrečné prezentaci týmy předstoupily před publikum s dramatickými i veselejšími momenty, které v pamětnických příbězích objevily. Získaly zasloužený potlesk nejen za vystoupení, ale i za několikaměsíční pilnou práci, kterou mají za sebou. Celým večer vtipně prováděl moderátor Tomáš Samiec a příjemnou atmosféru posílily hudební vystoupení žáků ZUŠ Třinec.

V publiku byli pamětníci, zástupci zapojených měst, učitelé, rodiče, spolužáci a další hosté. Ti všichni vyslechli smutné epizody, ale i šťastné konce příběhů ze životů žen a mužů, kteří se narodili v letech 1930–1958. Většina pamětníků dětem vyprávěla o svém životě a práci v TŽ a také o historických momentech, jako 2. světová válka, totalitní režim okupace v roce 1968 či revoluce v roce 1989, které jim nějak zasáhly do života.

V soutěžním projektu dostali všichni účastníci odměny, které zabezpečily Třinecké železárny– kšiltovky, klíčenky, podtácky, průpisky, náramky a také poukázky na měsíční bezplatný přístup do Audiotéky, kde mohou měsíc bezplatně poslouchat jakékoliv knížky.

Odborná porota ve složení bývalá tisková mluvčí a PR pracovník Soňa Plháková, pedagog, učitel dějepisu Radomír Brózda (ZŠ Hnojník) a ředitelka kina Kosmos a zároveň nadšenkyně pro historii zvláště v místním regionu Regina Szpyrcová vyhodnotila jak výstupy na webu a také prezentace všech týmů a vybrala tři nejpovedenější práce. Týmům pak také poskytla zpětnou vazbu, jak se jim podařilo příběhy předat dál . Na třetím místě se umístila ZŠ s pol. Jaz. Vyuč. Z Českého Těšína se svým animovaným zpracováním příběhu pamětnice Zofie Kraus. Dostali voucher do Ecoburgeru, batoh z Postbellum a tričko z filmového festivalu Těrlické filmové léto. Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Český Těšín se svou videoreportáží o pamětníkovi Adolfu Rušovi, získali cenu sponzorovanou organizací Celé Česko čte dětem a sice knížky, časopisy, záložky a také ponožky Čtefest od Městské knihovny Třinec a také voucher do Ecoburgeru, které všem oceněným zajistily Třinecké železárny. Nejlepší hodnocení získat tým studentů z Gymnázia Třinec, kteří zpovídali pamětníka Ladislava Gavlase a zpracovali jeho příběh opět jako videoreportáž. První cenu zajistila fa Lovelec a Koeximpo v jejich balíčcích děti nalezly box na pamětihodnosti, sportovní trička, a další papírnické potřeby a opět poukaz do Eco burgeru v nejvyšší hodnotě.  Všem sponzorům velmi děkujeme za zajištění cen pro studenty.

Po skončení oficiální části programu se mohli účastníci slavnostního odpoledne občerstvit na slavnostním rautu. V předsálí pak byly také k vidění všechny žákovské práce. k vidění Děkujeme KÚ za financování projektu, městům Český Těšín, Třinec a Městské knihovně za podporu projektu. Kinu Kosmos patří dík za poskytnutí prostoru pro slavnostní prezentaci. Budeme se těšit na pokračování.

 

Autorkou fotografií je Lukáš Duspiva.