V úplném závěru měsíce února se v telčském Univerzitním centru sešlo na sto lidí, aby si poslechli příběhy pěti pamětníků, které velmi zdařile prezentovali a zpracovali studenti základních a středních škol

Pět studentských týmů, se svými učiteli i pamětníky, dorazilo na závěrečný ceremoniál projektu Příběhy našich sousedů, který se již podruhé konal v Telči a okolí. Letos byli zapojeni žáci ze ZŠ Hradecká a ZŠ Masarykova z Telče, ZŠ Nová Říše a gymnázia Telč, který měl jako jediný hned dva studentské týmy. Během večera byli prezentovány příběhy jednotlivých pamětníků a to jak video a audio reportážemi, které děti zpracovávaly, tak i básněmi a divadelními scénkami. Studenti byli velmi kreativní, a tak nebylo divu, že celé publikum bylo nadšeno a dojato.
Svůj příběh byli v projektu ochotni sdílet disident a umělec Jan Skalický, který byl za komunismu nucen opustit svou vlast a vzdát se českého občanství, Jan Svoboda, vnuk majitele telčské cukrárny, jejíž rodině byla cukrárna zabavena, Marta Jirousová Veselá, učitelka a výtvarnice, dcera básníka Ivana Jirouse, Anežka Kesslerová, celoživotní zapálená paní učitelka, která během komunismu oživovala společně se svým manželem třešťské kulturní podhoubí a Miroslav Zadražil, jemuž nebylo umožněno studovat gymnázium pro tvrzenou názorovou rozštěpenost.
Průběhem prezentace prováděla zkušená moderátorka Martina Valentová, hudební složku zajistila telčská ZUŠka akordeonovým vystoupením a svojí přítomností potěšily hlavy měst Teč a Nová Říše, přičemž jim patří velké díky, protože jsou sponzory tohoto projektu. Velké díky patří i kraji Vysočina, který na ceremonii reprezentovala Jana Hadravová z odboru školství a všem sponzorům projektu.
Projekt Příběhy našich sousedů je velmi jedinečný v blízké interakci mladých lidí a pamětníků, kteří za sebou mají často velmi dlouhý a nelehký život. Tato jedinečnost se promítla do atmosféry večera, kterou všichni zúčastnění v sále Univerzitního centra cítili a odnášeli si tak domů pocit, že tento projekt má smysl. Děkujeme!