Závěrečná prezentace pamětnického projektu Příběhy našich sousedů v Táboře 

Ve čtvrtek 9.června 2022 se kinosál Střední průmyslové školy strojní a stavební v Táboře stal již počtvrté dějištěm závěrečné prezentace příběhů šesti pamětníků důležitých událostí 20. století z Tábora a okolí.

Letošní ročník nebyl ovlivněn protiepidemickými opatřeními, a tak mohlo všech dvacet sedm dětí, které se letos do projektu zapojily, ukázat před téměř zaplněným sálem výsledky své několikaměsíční práce – reportáže a tříminutové prezentace, kde měly možnost pamětníka ještě blíže představit.

Jako první vystoupili žáci z komunitní školy při Evangelickém sboru v Soběslavi s příběhem Jaroslavy Melicharové, amatérské malířky a absolventky Baťovy školy práce. Po rozhlasové reportáži, kterou děti pro závěrečnou prezentaci doplnily vlastní animací, následovala groteska z kuchyně rodiny Melicharových, kde se scházeli celé Klenovice, aby sledovali barevnou televizi.  Studentky z Gymnázia Pierra de Coubertina svou rozhlasovou reportáží dojaly Janu Kučerovou, která v roce 1942 přišla o tatínka, Ladislava Poláčka, jehož jméno je mezi obětmi heydrichiády na táborském popravišti. Své vystoupení pojaly dívky originálně: sehrály scénku, jak připravují prezentaci o své pamětnici, a tak diváky seznámily s dalšími zajímavostmi z jejího života. Josef Třeštík byl v roce 1968 vyloučen z KSČ. Od té doby ho pravidelně vyslýchali agenti StB. A právě absurditu těchto schůzek zdařile vystihl svou animací další tým z Gymnázia Pierra de Coubertina.  Studenti z Táborského soukromého gymnázia a Základní školy představili příběh Miluše Voborové, dcery kulaka, který odmítl vstoupit do JZD. Paní Voborová nesměla studovat; vzdělání si tak doplňovala četbou. Touha po vzdělání se proto stala hlavním tématem reportáže i prezentace, kterou tým zakončil recitací věnovanou pamětnici. Vladimír Bartoš se jako vysokoškolský student zapojit do událostí kolem Sametové revoluce. Žáci ze Základní školy Veselí nad Lužnicí, Čs. armády svou prezentaci pojali nápaditě jako fiktivní tiskovou konferenci s pamětníkem, kde použili vyprávění pana Bartoše o životě za totality. Hudbou George Gerschwina, podtrhující rozhlasovou reportáž studentek z Gymnázia Pierra de Coubertina, se obecenstvo přeneslo do válečné Anglie, kde sloužil jako pilot RAF gen. Karel Mareš, strýc Mileny Šatavové. Program čtvrtečního odpoledne ukončily dívky sehráním tři scének ze života jejich pamětnice.

Ani letošní ročník Příběhů našich sousedů nebyl soutěžní. Odborná porota ve složení Jitka Vandrovcová (historička), Marcela Dončenko (učitelka) a Luboš Dvořák (novinář) tak nemusela řešit dilema, které zpracování příběhu bylo nejlepší. Všem studentům však předala užitečnou zpětnou vazbu. Kromě cenných rad si studenti odnesli i věcné dary od města Tábora, Únikových her Tábor, Muzea čokolády a marcipánu a od Tělovýchovného zařízení města Tábora.

Děti publiku, ve kterém nechyběl ani náměstek jihočeského hejtmana a poslanec Parlamentu ČR Pavel Klíma, starosta Tábora Štěpán Pavlík či místostarosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora, svými reportážemi a vystoupeními ukázaly, že kreativitě se meze nekladou. Odměnou jim tak byl bouřlivý potlesk a slova chvály a dojetí od pamětníků i dalších diváků.

Příběhy zpracované mladými dokumentaristy z Táborska budou uchovány v online archivu Pamět národa, který vytváří a spravuje organizace Post Bellum. Reportáže i všechny ostatní výstupy žákovských týmů si můžete prohlédnout na webu Příběhy našich sousedů zde: Tábor, Veselí nad LužnicíSoběslav.