Kino Sušice zažilo nevídané setkání hrdinů několika generací

Na závěrečné prezentaci Příběhů našich sousedů v Sušici a Horažďovicích zaznělo několik skautských zákonů, které byly zdůrazněny v poselstvích pamětníků a jimiž moderátor Jakub Doubrava připomněl zesnulého spisovatele, scénáristu, skauta a politického vězně Jiřího Stránského. V sále sušického kina se v úterý 11. června představilo 5 týmů s pamětníky, kteří dětem vyprávěli své vzpomínky na druhou světovou válku, na osvobození Sušice a Horažďovic a těžká poválečná léta. Žáci ze ZŠ T. G. Masaryka v Sušici, ZŠ Blatenská v Horažďovicích a ze speciální a praktické ZŠ Diakonie Merklín – odloučeného pracoviště v Sušici vytvořili tři audioreportáže a dvě videoreportáže. Svoji půlroční práci pak kreativním způsobem představili široké veřejnosti.

Odborná porota vyhodnotila jako nejlepší tým ze ZŠ T. G. Masaryka, který zpracoval příběh pana Jaroslava Hambergera, muže milujícího své povolání učitele, které nesměl dlouhá léta vykonávat. Za „krásnou prezentaci, animaci a dobové působivé záběry“ byl oceněn tým ze ZŠ Blatenská s příběhem pana Jaroslava Smetany. „Za zdůraznění krásného životního poselství a podtrhnutí upřímného, autentického příběhu“ byl oceněn tým ze ZŠ T.G. Masaryka, který natáčel paní Hanu Cihlářovou. Ocenění si odnesl také tým ze speciální školy s příběhem pekaře pana Karla Rendla a to sice „za krásné vymezení příběhu a skvělou pointu“. Tým ze ZŠ T. G. Masaryka s pamětnicí paní Leante Janderovou také neodešel s prázdnou, získal ocenění „za krásnou prezentaci a příjemný projev žáků“.

Hudební doprovod obstarali pod vedením pana učitele Jan Zdeňka žáci ZUŠ Františka Stupky – hry na akordeon. Úvodního slova se ujal starosta města Sušice Petr Mottl, ředitelka ZŠ Blatenská Horažďovice Jaroslava Šimková a zástupce Post Bellum Magdalena Sadravetzová. Práce žáků hodnotila porota ve složení Jitka Englová (redaktorka zpravodajství Českého rozhlasu Plzeň), Hana Stonová (pedagožka, výtvarnice, lektorka) a Jan Lhoták (historik, pracovník Muzea Šumava v Sušici). Všechny zpracované příběhy si můžete prohlédnout zde.

Foto: Michaela Koppová