Ve čtvrtek 20. června 2024 proběhla v kinosále v Sirkus v Sušici slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů pro města Sušice a Horažďovice. Příběhy našich pamětníků najdete zde

V sále se sešli žáci, pamětníci, zástupci města Sušice a Horažďovice, učitelé, rodiče a veřejnost na závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů, který se v Sušici konal s finanční podporou Města Sušice a Města Hora6ďovice již počtvrté. V letošním roce se zapojilo celkem šest týmů ze dvou sušických základních škol – ZŠ TGM Sušice a ZŠ Elanor Sušice a z Horažďovic jedna škola ZŠ Blatenská.

Od ledna tohoto roku týmy pod vedením svých učitelů – Jiřina Šafářová a Lukáš Mirvald ze ZŠ TGM Sušice, Vladimír Ledvina ze ZŠ Elanor Sušice a Petr Curko ze ZŠ Blatenská Horažďovice – zpracovávaly životní osudy vybraných pamětníků. Žáci se mimo jiné dozvěděli o příjezdu sovětských vojsk v roce 1968 do Sušice, o práci na hraničním přechodu před rokem 1989, o životě Volyňských Čechů a další. Pět týmů si za svůj hlavní výstup zvolilo audio reportáž, se kterou jim pomáhali redaktoři Českého rozhlasu v Plzni, jeden tým se pustil do video reportáže, doplněnou vlastními krátkými scénkami.
Závěrečnou prezentaci moderovala zkušená moderátorka Silvie Ritter, stejně jako v loňském roce. Hudební doprovod zajistila Základní umělecká škola Horažďovice. Před samotným vystoupením žákovských týmů pronesl úvodní slovo starosta města Sušice Petr Mottl a za plzeňskou pobočku Postbellum promluvila o nových projektech Aneta Sklenářová. Půlroční žákovské snažení posuzovala odborná porota ve složení pedagog ZŠ Komenského Horažďovice Jan Řehoř, historik sušického muzea Michal Novotný a investigativní novinářka Hana Čápová. Porotci hodnotili nejen vystoupení dětí na závěrečné prezentaci, ale také všechny výstupy, které během půlroční práce dětí vznikly. Běh tohoto projektu nebyl soutěžní, takže nebylo vyhodnoceno pořadí školních týmů. Porotci ocenili práci, kterou děti do projektu vložily a ocenili všechny za jejich úsilí. Každý žák, učitelé i porotci si odnesli dárky od sponzorů, jimiž letos byli: Město Sušice, Město Horažďovice, ZKD Sušice, Sportoviště Sušice, Cofeehouse Sušice, Obec Bukovník, Muzeum Lamberská stezka Žihobce. Prostory kina pro konání
akce zdarma zapůjčil Sirkus Sušice. Občerstvení na slavnostní prezentaci zajistila rodinná pekárna Javorský – Cupeko Sušice.
Práci všech týmů v letošním ročníku Příběhů našich sousedů si můžete prohlédnout na webové stránce projektu www.pribehynasichsousedu.cz. Slavnostní ukončení projektu zdokumentoval fotograf Petr Motyčka.