V pátek 21. června 2024 proběhla v Aule Waldorfské školy v Příbrami slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů.

Jaké to je, odjet z totalitního Československa a vrátit se do svobodné vlasti? Jak prožívalo malé dítě konec války v Příbrami? Co se vám honí hlavou, když sovětský voják zastřelí kamaráda, který stojí vedle vás? A na čem všem se dá doplout za severní polární kruh? To vše nabídla závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Příbrami.

V pátek 21. června 2024 se v Aule Waldorfské školy v Příbrami sešli žáci, pamětníci, zástupci města Příbram a veřejnost na závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů, který se v Příbrami konal s finanční podporou města Příbram již pošesté. V letošním roce se zapojilo celkem sedm týmů ze šesti příbramských základní škol – ZŠ Školní, ZŠ 28. října, ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Březové Hory, ZŠ Pod Svatou Horou a Waldorfská škola Příbram. Od ledna tohoto roku týmy pod vedením svých učitelek (Petra Šorfová ze ZŠ Školní, Barbora Hřídelová ze ZŠ 28. října, Romana Křížová ze ZŠ Bratří Čapků, Dana Polášková a Veronika Skalová ze ZŠ Březové Hory, Kateřina Hušková ze ZŠ pod Svatou Horou a Michaela Málková z Waldorfské školy) zpracovávaly životní osudy vybraných pamětníků. Žáci se mimo jiné dozvěděli o posledních válečných dnech v Příbrami a Praze, o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 i o Sametové revoluci v Příbrami. Čtyři týmy si za svůj hlavní výstup zvolily audio reportáž, se kterou jim pomáhali zkušení redaktoři Českého rozhlasu v Praze, dva týmy se pustily do animace v sídle pražské Aeroškoly a jeden tým si zvolil video reportáž, se kterou jim pomohl kolega dokumentarista z Post Bellum.

Závěrečnou prezentaci moderoval Tomáš Bílek, který se sám projektu v minulých letech účastnil jako učitel. Úvodního slova se ujala Martina Brettlová z města Příbram a Magdaléna Sadravetzová, koordinátorka projektu v Příbrami. Půlroční žákovské snažení posuzovala odborná porota ve složení PhDr. Věra Smolová (SOA Příbram) a Mgr. Zuzana Angelová (OU Pod Šachtami), která na závěr prezentace poskytla týmům slovní hodnocení jejich půlroční práce. Projekt byl nesoutěžní, přesto si každý tým, učitelky i porotkyně odnesly hezké dárky od sponzorů, jimiž letos byli: Post Bellum, péče o zuby a tělo Profimed, kavárna Upekla, Mindok, nakladatelství Paseka a Kytky od Pepy.

Práci všech týmů v letošním ročníku Příběhů našich sousedů si můžete prohlédnout na webové stránce projektu www.pribehynasichsousedu.cz.

Slavnostní ukončení projektu zdokumentoval fotograf Ondřej Staněk.