Mladí dokumentaristé v Kulturním centru Svoboda Cheb představili příběhy pěti pamětníků v rámci projektu Příběhy našich sousedů – Sokolovsko

V pondělí 27. února 2023 proběhla první slavnostní prezentace projektu Přiběhy našich sousedů, kde své žákovské práce představilo pět týmů ze ZŠ Horní Slavkov Školní, ZŠ Toužim, ZŠ a ZUŠ Žlutice, ZŠ Horní Slavkov Nádražní a z DDM Sova Cheb. Všechny žákovské týmy prokázaly před početným publikem nejen své dokumentaristické schopnosti, ale také svou vytrvalost a preciznost při zpracování životních přiběhů tří pamětnic a dvou pamětníků. Tyto příběhy děti ztvrátnily prostřednictvím audio a video reportáží, které můžete shlédnout na webových stránkách Příběhy našich sousedů ZDE. Všechny zúčastněné týmy obdržely na konci slavnostní prezentace zpětnou vazbu od tříčlenné poroty, která hodnila nejen jejich dokumentaristické výstupy, ale také jejich samotnou prezentaci před publikem. Této role se zhostila paní Václava Simeonová, paní Petra Polívková a pan Štěpán Karel Odstrčil.Velké poděkování patří nejen panu Alexandru Terekovi, starostovi města Horní Slavkov za jeho úvodní slovo, ale také všem zástupcům měst a ředitelům škol a DDM Sovy Cheb, kteří si našli čas a přišli všechny mladé dokumentaristy osobně podpořit. Žáci si v průběhu akce zaslouženě převzali odměny za šestiměsíční usilovnou práci. Tímto děkujeme městu Horní Slavkov a Chebskému hradu za hodnotné stupenky a poukazy. Celá atmosféra akce se nesla ve velmi přátelském duchu, a to za velkého přišpění moderátora pana Jindřicha Skopce a jeho fantastického hudebního doprovodu. Celý projekt společně se závěrečnou slavnostní prezentací jasně ukazuje, že setkání dvou generací a jejich pohled na svět minulý a současný, může být pro všechny velmi obohacující.

Děkujeme!!!!!