Dne 14. února 2019 se v Krásné Lípě uskutečnila závěrečná prezentace vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum.

V zaplněném sále kulturního domu žáci ze sedmi škol Šluknovského výběžku představili porotě i široké veřejnosti svoji půlroční práci na projektu, který se na Šluknovsku realizoval díky finanční podpoře měst Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Krásná Lípa, Mikulášovice, Rumburk a Šluknov.

Závěrečnou prezentaci zahájila moderátorka a zároveň vedoucí vzdělávacích projektů Post Bellum Magdaléna Benešová. Úvodního slova se ujal pan Jan Dobrovský, který působí jako předseda kolegia Paměti národa. Ještě před samotnou prezentací žákovských prací pronesl milá slova i pan senátor Zbyněk Linhart.

Prezentaci pamětnických příběhů zahájil tým ze ZŠ a MŠ Krásná Lípa pod vedením paní učitelky Evy Salovové. Prezentaci a následnou audioreportáž o životě Vladislava Vencka doprovodili dobovými fotografiemi. Žáci s pomocí pedagogů z krásnolipské školy připravili pro pana Vencka velké překvapení v podobě nahraného CD s jeho zatím nevydanou pohádkou pro děti. Jako druzí se představili žáci ze ZŠ Tyršova Rumburk pod vedením paní učitelky Jany Masařové s poutavým příběhem paní Vlasty Havlenové, která dětem vyprávěla o osudu své rodiny během druhé světové války. Poté se představil tým ze ZŠ a MŠ Dolní Poustevna pod vedením paní učitelky Dany Tobiškové, který zpracoval příběh pana Jaroslava Ondráčka. Díky vyprávění pana Ondráčka se děti dozvěděly, co prožívali lidé při bombardování Drážďan v roce 1945. Následovala reportáž o osudu dvou německých rodin z českého pohraničí v poválečné době. Vyprávění manželů Jana a Moniky Salomonových zpracovali žáci ze ZŠ U Nemocnice Rumburk pod vedením pana učitele Miloše Oberreitera. Vtipně podaná prezentace žáků ze ZŠ J. Vohradského Šluknov pod vedením pana učitele Martina Vyšohlída přiblížila život paní Heleny Krejčíkové. Žáci ze ZŠ Mikulášovice pod vedením pana učitele Petra Pánka zpracovali příběh paní Mileny Šťastné, jejíž vyprávění přiblížilo dětem život za první republiky, druhé světové války i v období komunismu. Poslední prezentací byl příběh paní Jaromíry Jarošové o osudu její rodiny během druhé světové války. Ten zpracovali žáci ze ZŠ Dolní Podluží pod vedením paní učitelky Venduly Riedelové.

Všechny reportáže byly velice zajímavé a porotu ve složení Ester Sadivová (regionální historička), Jitka Čapková (pedagožka) a Marek Douša (novinář) čekal opravdu nelehký úkol určit pořadí prvního až třetího místa. Během jejich rozhodování se o hudební vstup postarala Helena Doudová ze ZUŠ Rumburk. Za ceny pro všechny zapojené týmy patří poděkování Schrödingerovu institutu, společnosti Mikov, městům Krásná Lípa a Dolní Poustevna a společnosti Mindok.

Vyhlášení třetího místa se ujala paní Iva Štefáčková, vedoucí odboru školství a tělovýchovy v Rumburku, která si pozvala na podium tým z Dolní Poustevny. Na druhém místě se umístil tým ze ZŠ Tyršova Rumburk, gratulace a ceny předala ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová. První místo vyhlásil pan starosta Krásné Lípy Jan Kolář, který za velkého potlesku na podiu přivítal tým z Dolního Podluží. Po skončení závěrečné prezentace využili žáci možnosti zpětné vazby od všech porotců.