Závěrečná slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Roztokách se konala 23. února 2023.

Roztokách se pořád něco děje. A když se tam něco děje, sejde se spousta lidí a těm lidem je spolu dobře. Děje se tam i mnoho věcí pro děti. Ve čtvrtek 23. února se také konala skvělá akce, ale tentokrát děti připravily program pro ostatní. Čtyři týmy dětí z místní Základní školy Zdenky Braunerové se půl roku scházely spolu se svými učiteli, Marií Jelínkovou Ťupovou a Tomášem Treichelem, nad životními příběhy čtyř svých sousedů. Napřed se učily vést rozhovor, zacházet s technikou, dohledávat si potřebné informace. Vydaly se na exkurzi do Archivu bezpečnostních složek. Pak už si vyzkoušely vedení rozhovoru na vlastní kůži. Tím jejich snažení neskončilo; čekalo je najít v slyšeném to nejzajímavější a příběh umělecky zpracovat. S tím jim pomáhala šikovná a ochotná lektorka z místního sdružení Roztoč Klára Břicháčková a tak vznikly dvě rozhlasové reportáže, jedna videoreportáž a jeden animovaný film. Výsledky své práce představily děti právě ve čtvrteční podvečer v důstojném prostředí hotelu Academic.

Celým programem provázela moderátorka Marie Hodinářová. O důvodech, proč město projekt považuje za smysluplný, a tedy ho podporuje, promluvil starosta Roztok Jaroslav Drda. Pak už přišel čas dětí. Svým spolužákům, rodičům, představitelům města a dalším zájemcům vyprávěly příběhy, které je na životech pamětníků zaujaly.

Pan Martin Tocháček strávil dětství v Iráku zmítaném převraty, a proto bral po návratu do Čech v šedesátém osmém roce ruské tanky jako nevýznamnou záležitost a nechápal, proč se ostatní obávají budoucnosti. Pan Antonín Čermák začal v mládí skautovat, účastnil se obnovy Junáka po sametové revoluci, vedl k tomu své dva syny a i v důchodovém věku se ke skautskému hnutí hrdě hlásí a stále skautům podle svých možností pomáhá. V týmu, který mluvil s panem Janem Beranem, byla i jeho vnučka. I ona se dozvěděla leccos nového ze života svého dědečka; třeba to, jak jako pětiletý chlapec vnímal tísnivou atmosféru, která na začátku padesátých let panovala v Čihošti a blízkých obcích po zatčení pátera Toufara. Nejstarším pamětníkem je pan Václav Majer, aktivní účastník pomoci vězňům z transportu smrti, který na konci dubna 1945 projížděl Roztokami. Jako patnáctiletý byl svědkem obrovského vzepětí, jakého byli lidé schopni na stále ještě okupovaném území, aby dali vězňům šanci přežít.

V sále byli také tři členové poroty: za učitele Marek Burian, za publicisty Ondřej Balík a za historiky Petr Nohel. Ti dětem poskytli odborný pohled na výsledná díla a povzbudili je do další práce. Pak už byl čas na společné fotografie, děkování a objímání. Všichni sdíleli radost dětí z úspěšně zakončeného projektu a naopak nově vzniklých přátelství. Děti projevily všestranný talent a připravily navíc skvělé pohoštění.

Celý projekt financovalo město Roztoky a k důstojnému průběhu večera přispěla jednak obec Úholičky (děti z Úholiček navštěvují ZŠ v Roztokách a projektu se také účastnily), jednak místní podnikatelé: květiny darovaly Studio Flores a Haluzka, dárky pro děti a pamětníky Růžová kavárna, papírnictví Cyrani a Dary přírody.

Jednotlivé reportáže najdete na Roztoky (2022/2023) – Příběhy našich sousedů (pribehynasichsousedu.cz).