Plný sál chvílemi ani nedýchal

To když došlo na dramatické momenty v pamětnických příbězích. Jindy se se zase nesl sálem uvolněný smích. Vstřícné publikum ocenilo potleskem odvahu pamětníků vyjít „s kůží na trh“, vydařené žákovské prezentace i nasazení pedagogů, kteří žákovské týmy vedli.

Závěrečné prezentaci Příběhů našich sousedů na Říčansku ve školním roce 2023/2024 patřilo poslední květnové odpoledne. V koncertním sále říčanské Staré radnice se sešlo pět týmů z pěti škol a ze tří obcí: z 1. ZŠ Masarykovo náměstí Říčany, z 3. ZŠ U Říčanského lesa Říčany, z Gymnázia Říčany, ze ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice a ze ZŠ Mukařov.

Žáci a studenti na slavnosti představili publiku různorodé příběhy pamětníků narozených v rozmezí let 1942 až 1960. Zachytili životní osudy propojené s nástupem komunistického režimu, kolektivizací, nadějným rokem 1968, normalizací, sametovou revolucí i devadesátými lety 20. století.

Pestrost osudů těch, kteří se dětem svěřili se svým příběhem, se odrazila i ve volbě mediálních výstupů. Na Říčansku tentokrát vznikly dvě audioreportáže, videoreportáž, animované video a komiks. Závěrečnou slavnost doprovázely výstavní panely s portréty pamětníků. Ty jsou nyní k vidění v prvním patře Městského úřadu Říčany na Komenského náměstí.

Odborná porota ve složení novinář Jan Kužník, pedagožka Lenka Syslová a historička Šárka Vydrařová ocenila, kolik děti vložily do projektu sil a kreativity, týmům pak poskytla konkrétní zpětnou vazbu k jejich práci. V nesoutěžním projektu dostaly všechny týmy odměnu – mimo jiné dárky od města Říčany, města Mnichovice a obce Mukařov a poukázky k návštěvě Kavárny K v Mnichovicích. Poukázky věnovala Střední škola řemesel Kunice, jejíž žáci mají v kavárně praxi. Výborné koláče na pohoštění po oficiální části programu napekla říčanská pekárna Caltovna.

Děkujeme městu Říčany, městu Mnichovice a obci Mukařov, že projekt finančně podpořily. Díky patří také dárcům odměn pro děti a ZUŠ Říčany za pomoc s přípravou prostoru pro prezentaci. Budeme se těšit zase za rok.

Autorkou fotografií je Eva Sosnovcová.