Ve Valdštejnské lodžii se 30. května 2024 sešla vybraná společnost

Atmosféru, kterou se podařilo vytvořit, návštěvníci vnímali jako výjimečnou, slavnostní, plnou očekávání a přesto uvolněnou. Žáci základních škol se chystali všem představit barvité příběhy „svých“ pamětníků, nabitých dějinami od války po současnost, plných odvahy, dobrodružství i represí fašistické a později komunistické moci.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů Jičínsko 2023/2024 se zúčastnilo šest týmů z šesti základních škol. Žáci prezentovali před sálem přeplněným diváky výsledky své několikaměsíční práce, během níž kontaktovali pamětníky z Jičína, Železnice a Libáně, natočili s nimi rozhovor a jejich životní příběhy zpracovali. Vzniklo tak kromě životopisů, šest rozhlasových reportáží a jeden komiks.

Prezentaci zahájil moderátor Lukáš Peška přivítáním pamětníků, zástupců zapojených měst, učitelů, spolužáků, rodičů, široké veřejnosti a také poroty, která měla za úkol okomentovat výstupy uložené na webu i vlastní prezentaci jednotlivých týmů na místě.

Za město Jičín, které projekt tradičně podporuje nad běžný rámec, promluvil místostarosta Petr Hamáček. Pak už pódium patřilo žákovským týmům.

Žáci z osmých a devátých tříd ze ZŠ Husova, ZŠ Poděbradova, ZŠ 17. listopadu, ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s., ZŠ Železnic a ZŠ Libáň představili životní příběhy Blaženy Bohuňovské, Františka Kozderky, Marie Grusové, Aleny Pospíšilové, Josefa Kordíka a Albrechta Šorejse.

Všechny týmy předvedly skvělé prezentace, za které byly odměněny potleskem, pohnutými projevy pamětníků. Za svoji práci získaly certifikáty o účasti na projektu, volné vstupenky do Institutu Paměti národa v Pardubicích a šifrovací hru po Hradci Králové.

Odborná porota ve složení: Lenka Marková, učitelka ze ZŠ Tanvald, Eva Bílková, historička ze Státního okresního archivu Jičín a Vladislava Wildová, redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové, slovy chvály a podpory nešetřila. Za svoji pečlivou práci i porota dostala odměnu, balíčky darované Biofarmou Arnoštice. Po skončení prezentace měly jednotlivé týmy možnost s porotou probrat detaily svých prací.

Oficiální část tak skončila a všichni se pomalu přesunuli k občerstvení, při kterém živě společně konverzovali. Završili tak opravdu zdařilé setkání, jehož atmosféru zachytil na fotografiích Jiří Němeček.

Za finanční podporu děkujeme městům Jičín, Železnice a Libáň.

Práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.