Projekt Příběhy našich sousedů na Praze-východ vyvrcholil ve středu 5. června 2024 od 17:00 v krásných prostorech Společenského sálu Staré pošty v Praze-Běchovicích.

Závěrečná prezentace čtyř žákovských týmů – vždy po jednom týmu ze ZŠ Praha-Běchovice, Masarykovy základní školy Praha-Klánovice, Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy a ZŠ Zeleneč, přilákala početné publikum z řad rodičů, kamarádů, zástupců škol, městských částí a obcí. V první řadě usedli pamětníci, jejichž příběhy byly během večera, kterým nás mistrně provedl moderátor Václav Kuba z Českého rozhlasu, představeny.

Před samotným vystoupením žákovských týmů pronesli úvodní slovo zástupci některých městských částí, škol a obcí zapojených v projektu, jmenovitě – Mgr. Jaroslav Svátek – ředitel ZŠ Běchovice, Ing. Ondřej Marta – starosta MČ Praha-Běchovice, Ing. Michal Hazdra – starosta MČ Praha-21, Mgr. Libor Skala – ředitel Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy a Ing. Alena Kolovrátková – starostka MČ Praha – Klánovice. Za Post Bellum promluvila Tereza Slachová, koordinátorka vzdělávacích projektů.

V sále panovala příjemná atmosféra, v níž se žákům dobře prezentovalo. Všichni svá vystoupení zvládli výborně. Publikum mělo možnost se seznámit během programu i s žákovskými výstupy – audio či video reportážemi. Poslechli jsme si tak vzpomínky na 2. světovou válku a život v Protektorátu Čechy a Morava, osvobození Rudou armádou v roce 1945, okupaci vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968, i shánění práce či cestování během komunismu. Našimi pamětníky byli Jan Jech z Prahy-Běchovic, Ivan Karlín z Prahy-Klánovic, Hana Malevičová ze Zelenče a Marie Podlipná z Prahy-Újezda nad Lesy.

Práci a snahu žáků odměnili zúčastnění potleskem a odborná porota ve složení Eva Březinová (učitelka), Lucie Korcová (novinářka) a Andrea Konderlová (historička) vlídnými slovy. Ač byl projekt nesoutěžní, porotkyně poskytly žákům cennou zpětnou vazbu, která jim může být k užitku v dalším studiu a mimoškolních projektech.

Místní koordinátorka Katka Bartošová poděkovala za spolupráci a vedení týmů pedagogům z jednotlivých škol: Elišce Čížkové ze ZŠ Běchovice, Denise Mikelové z Masarykovy základní školy Praha-Klánovice, Tomáši Pragerovi z Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, a Tomáši Špelinovi ze ZŠ Zeleneč.

Závěrečný velký dík patří partnerům a sponzorům projektu – za financování projektu ZŠ Praha-Běchovice, MČ Praha 21, MČ Praha-Klánoviceobci Zeleneč; MČ Praha-Běchovice za poskytnutí prostoru pro závěrečnou prezentaci; Office Centrum za finanční dar; Kytky od Pepy za květiny pro pamětníky; Mindok za deskové hry pro týmy; Bistru Etapa za poukázky pro učitele a porotu; Bistru V Zahradě za poukázky pro žáky; firmě Serafin za dárkové balíčky pro pamětníky a porotu; Maker Faire Prague za vstupenky na veletrh pro žáky a designovému papírnictví Kartotéka za roční plánovače.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.

Za fotografie děkujeme Jindřišce Emě Záhorské.