V úterý 6. března se v KC Zahrada uskutečnila závěrečná prezentace 2. ročníku projektu Příběhy našich sousedů, který za podpory Městské části Praha 11 organizovala společnost Post Bellum.

Žáci ze škol na Jižním městě na ní představili výsledky své půlroční práce, ve které se zaměřili na pamětníky ze svého okolí. S lidmi, kteří pamatují konec 2. světové války na starém Chodově nebo mají bolestné vzpomínky na dobu komunismu, natočili reportáže a sestavili celý jejich životopis. Projektu se zúčastnilo celkem 9 týmů z šesti škol – ZŠ Donovalská, ZŠ Mendelova, ZŠ Květnového vítězství, ZŠ K Milíčovu, ZŠ Mikulova a ZŠ Chodov. Na 3. místě se po hodnocení poroty umístily žákyně ze ZŠ K Milíčovu, které nahrály rozhlasovou reportáž o Marii Vaňkové. Poutavě zachytily její vyprávění o konci 2. světové války a srpnu roku 1968. Druhé místo obsadily rovněž žákyně ze ZŠ K Milíčovu, tentokrát s příběhem Miloše Frice. Ten žije na Chodově od roku 1939 a má velmi živé vzpomínky na válečné dění právě z oblasti dnešní Prahy 11. Na prvním místě pak skončil tým ze ZŠ Květnového vítězství, který natáčel o paní Haně Opičkové. Té zemřeli oba rodiče během nacistické okupace a ona se jako velmi mladá musela naučit spoléhat jen na sebe. Tým zvítězil díky pečlivé videoreportáži a přesvědčivému vystoupení před publikem.