Vzpomínky na okupaci 1968, protinacistické klukovské skeče či pražské povstání se připomínaly na slavnostní prezentaci Příběhů našich sousedů Prahy 11

V úterý 12. března se v KC Zahrada uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který na Praze 11 za podpory Městské části Praha 11 proběhl už potřetí. Letos se zapojilo celkem devět dokumentaristických týmů ze šesti různých škol – ZŠ Donovalská, ZŠ Mikulova, ZŠ Mendelova, ZŠ Květnového vítězství, ZŠ s RvJ K Milíčovu a Gymnázium EDUCAnet. Během půl roku pod vedením svých vyučujících zpracovávali životní osudy pamětníků ze svého okolí, a to mnohdy velmi blízkého – letos mezi nimi byli dokonce hned tři dědečkové a dvě babičky zapojených žáků, v jednom případě se žáci setkali s dědečkem své učitelky.

Třetímu ročníku projektu vládly videoreportáže – touto cestou se příběh svého pamětníka rozhodlo zpracovat hned sedm týmů. Zbylé dva nahrály svou reportáž v Českém rozhlase. Leitmotivem reportáží pak byla především okupace Československa v srpnu 1968, ke které se vzpomínky pamětníků často vztahovaly, a také tragické události spojené se závěrem 2. sv. války v Praze. Tým z Gymnázia EDUCAnet se tak více dozvěděl o povstání na pražském Chodově, během kterého padl tatínek jejich pamětnice Růženy Hronové, po kterém je dnes pojmenována jedna z ulic na Opatově; děvčata ze ZŠ Mendelova si zase od Milušky Kličkové vyslechla vyprávění o hromadné popravě jejích sousedů v úplně posledních dnech války.

Závěrečnou prezentaci moderovala Anna Königsmarková, která má k projektu blízko –vedla na Praze 11 jeho předchozí dva ročníky. O hudební doprovod se postaralo trio muzikantů z Pražské jidiš kapely, úvodního slova se ujal provozní ředitel Post Bellum Jan Polouček a radní Prahy 11 pro oblast školství Zuzana Ujhelyiová. Prezentaci žákovských týmů přihlížela kromě zaplněného sálu také odborná porota ve složení: Veronika Junková (ZŠ Švehlova), Patricie Polanská (Český rozhlas) a Michal Kurz (Masarykův ústav AV ČR). Ta se nakonec rozhodla ocenit následující týmy: na třetím místě tým ze ZŠ Mikulova, který formou audioreportáže zpracoval příběh Heleny Zikmundové, na druhém místě tým z téže školy, jehož pamětníkem byl Václav Soldát, a nakonec na místě prvním tým ze ZŠ s RvJ K Milíčovu, který připravil poutavé video o Janu Hrachovi.

Výsledky půlroční práce všech týmů si můžete prohlédnout na pribehynasichsousedu.cz.

Foto: Petr Heřmánek