Žáci představili příběhy pamětníků z Plzně

V symbolických prostorách dnešní Farnosti evangelické církve metodistické, bývalé vysokoškolské posluchárny, ve které se shromáždili v den konání Sametové revoluce studenti a vyrazili protestovat proti komunistickému režimu, se v pátek 15. listopadu představilo pět žákovských týmů, které během závěrečné prezentace projektu Příběhy našich sousedů veřejnosti ukázaly, jak se jim podařilo zpracovat životní příběhy pamětníků z Plzně a okolí. 

Odborná porota vyhodnotila jako nejlepší tým žáků pod vedením pedagožky Mgr. Dany Lipkové ze ZŠ Benešova, kteří zpracovali příběh pana Vladimíra Líbala, signatáře a spoluzakladatele OF v Plzni a v Klabavě, který se stal významným symbolem sametové revoluce v Plzni. Dále porota ocenila zpracování příběhu profesora Zdeňka Mračka, významného neurochirurga, regionálního politika a nesmírně inspirativního muže s velkým srdcem, který zpracovali také žáci ze ZŠ Benešova. Za velmi kvalitní a profesionální mluvený projev ocenila porota tým žákyň z Bolevecké základní školy, které zpracovaly příběh boleveckého rodáka pana Jaroslava Čechury a také týmy z 28. ZŠ, kdy dívčí tým zpracoval příběh paní Elišky Šebkové, ženy s velkým srdcem, která se stále aktivně zajímá o svět kolem sebe, a chlapecký tým zpracoval příběh Václava Chlana, milovníka života a vášnivého cestovatele.

O příjemnou atmosféru celé akce se postarala ZUŠ Plzeň, která si pod vedením pana Jana Sedláčka připravila několik písní, vztahující se k výročí sametové revoluce. Všechny zpracované příběhy si můžete prohlédnout zde.