V úterý 20. března se v sále Domova Slunečnice sešli žáci z porubských škol, kteří představovali vzpomínky pamětníků.

Mladí dokumentaristé měli díky projektu Příběhy našich sousedů možnost setkat se se zajímavými osobnostmi z Poruby, seznámit se s metodou orální historie, podívat se např. do Českého rozhlasu Ostrava, či si zažít kolektivizaci „na vlastní kůži“ díky workshopu Den, kdy se mlčelo.
Úkolem žáků nebylo jen vzpomínky sbírat, ale naučit se i příběh pamětníka předat. Slavnostní prezentace se zúčastnili i zástupci městského obvodu Ostrava -Poruba, která celý projekt financovala. Přátelé regionální historie, rodiče a kamarádi dětí, ale i zástupci zapojených škol a hlavně samotní pamětníci, ti všichni bedlivě poslouchali prezentace jednotlivých týmů. Projekt byl soutěžní a tak nesměla chybět ani porota. Tohoto nelehkého úkolu se zhostil novinář Bc. Martin Otipka a pedagožka Mgr. Petra Trunkátová. Mezi týmy, které se rozhodla porota ocenit, vynikla především práce žákyň ze ZŠ Jana Šoupala, které představily vzpomínky olympionika z roku 1964 Františka Valoška. Jako hlavní cenu si děvčata odnesla volný vstup do Escape Game v Ostravě. Ten daroval www.escapegame.cz. Na druhém a třetím místě se pak umístily týmy, které zpracovaly vzpomínky Jana Tichého (děvčata si připravila krátkou divadelní scénku) a Víta Rozsypala (ZŠ Dětská). Poděkování však patří všem zúčastněným šesti týmům (dvaceti osmi žákům) v čele s pěti pedagogy.

Jsme také moc rádi, že na prezentaci dorazili i samotní pamětníci a mohli se s námi o své životní vzpomínky podělit.