Zhodnocení půlroční práce žáků ze základních škol v Litovli, Olomouci, Prostějově a Přerově aneb nelehké rozhodování o vítězích

Závěrečná prezentace spojená s vyhlášením vítězných týmů se uskutečnila ve čtvrtek 17. března 2016 v prostorách VOŠ Caritas v Olomouci. Všechny týmy zde měly prostor pro prezentování příběhů svých pamětníků, na které navázalo slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů. Celková úroveň všech žákovských prací byla dle slov poroty na vysoké úrovni a rozhodování nebylo vůbec jednoduché.

Projektu se v regionu střední Moravy zúčastnilo 12 žákovských týmů z 8 základních škol v Olomouci, Přerově, Prostějově a Litovli. Mezi pamětníky, kteří se rozhodli s žáky podělit o své životní osudy, byli například Alena Strnadová, která prožila dětství ve válečném Prostějově, Oldřich Vladař, který se ke konci války zapojil do partyzánského hnutí, Žofie Sýkorová, pamětnice vypálení obce Javoříčko, Tomáš Hrbek, jehož rodiče museli během války skrývat svůj židovský původ, jáchymovský vězeň Václav Hrůza, přerovský disident Vladimír Hučín a mnozí další.

Vítěze určila tříčlenná komise, ve složení: doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D., působící jako univerzitní učitel na FF UP, Mgr. Helena Kohoutková, dlouholetá profesorka dějepisu na Slovanském gymnáziu Olomouc, a Milan Brauner, redaktor TV Morava – regionální televize Olomouc.

Za vítěze porota po nelehkém rozhodování označila tým ze ZŠ Jana Železného z Prostějova s příběhem paní Aleny Strnadové (ve složení: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová a Lukáš Pospíšil, pod vedením paní učitelky Mgr. Dity Krpcové).

Druhé místo obsadili žáci Karolína Průšová, Kryštof Složil a Michal Suk ze ZŠ Svisle z Přerova, kteří pod vedením paní učitelky Mgr. Anny Halouzkové zpracovali vyprávění pana Tomáše Hrbka.

Třetí místo opět putovalo do Prostějova, tentokrát na ZŠ E. Valenty, kde pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Lužné zpracovali žáci Klára Smékalová, Vendula Kučerová, Jakub Mikulášek, Tereza Srostlíková a Ondřej Němec příběh pana Václava Hrůzy).

Vítězné týmy obdržely hodnotné ceny. Žáci, kteří se umístili na prvním místě, obdrželi čtečky elektronických knih a vstupenky do lanového centra Proud v Olomouci, na druhém místě publikace vydané Post Bellem a vstupenky do lanového centra Proud v Olomouci, na třetím místě obdrželi vstupenky do lanového centra Proud v Olomouci. Všichni zúčastněni žáci pak obdrželi certifikát o účasti a upomínkové předměty darované městy Olomouc, Přerov a Prostějov, Českým rozhlasem Olomouc a společností Post Bellum. Na slavnostní prezentaci byli účastni také představitelé partnerských měst. Za statutární město Prostějov přijal účast náměstek primátorky Bc. Pavel Smetana, statutární město Přerov reprezentoval náměstek primátora Bc. Tomáš Navrátil a za statutární město Olomouc byli přítomni náměstek primátora RNDr. Aleš Jakubec Ph.D. a vedoucí odboru školství PhDr. Hana Fantová. Všichni přítomní zástupci měst vyzdvihli vysokou úroveň žákovských prací a ocenili důležitost a přinos celého projektu z hlediska rozvoje žáků a jejich vnímání historie.

Tři vítězné rozhlasové reportáže budou odvysílány v samostatném pořadu Českého rozhlasu Olomouc. Tento projekt proběhl na školách na střední Moravě poprvé a na základě ohlasů jak ze strany žáků a učitelů, tak i ze strany partnerských měst pevně doufáme, že ne naposled a že v příštím roce se budeme moci těšit na další skupiny žáků, kteří se s nadšením vrhnou do poznávání historie a osudů lidí z našeho kraje. První ročník jim nasadil laťku hodně vysoko.