Ve středu 15. května jsme od 16. hodiny mohli v aule radnice na Masarykovo náměstí slyšet z úst žáků základních škol z Nového Jičína slavnostní představení příběhů pamětníků.

Projektu Příběhy našich sousedů se v roce 2024 zúčastnily 4 týmy a školy z Nového Jičína a to: ZŠ Komenského 68, Nový Jičín, ZŠ Komenského 66, Nový Jičín, ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín a Škola GALAXIE.

Od ledna 2024 do května nahrávaly děti vzpomínky pamětníků a jejich příběhy poté zpracovaly do podoby rozhlasové reportáže.

Místostarosta Mgr. Ondřej Syrovátka se ujal úvodního slova a společně s vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ing. Oldřiškou Navrátilovou napjatě sledovali každé představení příběhu pamětníka, hovořili s pamětníky, učiteli i novináři. Pan místostarosta také pogratuloval panu Stanislavu Šubovi k významnému životnímu jubileu k 90. narozeninám. Pan Šuba je dlouholetý skaut a včelař – skauti mu také přinesli dar a poděkovali mu za celoživotní věrnost skautu.

Na prezentaci zazněla také slova Ing. Idy Šimonové, ředitelky pobočky Paměti národa z Ostravy, která hovořila o důležitosti čtyř pilířů organizace Post Bellum: dokumentujeme, vyprávíme, vzděláváme a pomáháme.

Jednotlivé příběhy doplnily rozhlasové reportáže, se kterým pomohl jeden ze členů poroty Honza Gavelčík z Rádia Čas.

„Porota, kterou zde dnes máme je výjimečná. Nejenže může týmům dát zpětnou vazbu pedagožka, která se již více jak 5 let projektu Příběhy našich sousedů zúčastní a to Mgr. Bára Fialová z Frýdlantu nad Ostravicí, ale také její tým, který již projektem prošel a sám zná úskalí dělby času mezi chystání se na přijímací zkoušky a chystání se na slavnostní prezentaci apod.“ Říká koordinátorka projektu Kristýna Koblasová. V porotě také nesměl chybět dokumentarista Vítězslav Mácha, který má s nahráváním pamětníků víceletou zkušenost.

Jako první představil příběh pamětníka tým ze ZŠ Komenského 66 pod vedením Mgr. Markéty Hodslavské, který natočil prababičku člena týmu Jana Mikulenky Bohuslavu Kubešovou. Paní oslaví letos 98. narozeniny: „Náš tým měl zpočátku komplikace z důvodu nemoci prababičky, ta se ale naštěstí uzdravila a v dubnu jsme mohli nahrávání uskutečnit.“

Druhou školou, která představila příběh pamětníka byla ZŠ Komenského 68 v čele s Mgr. Šmídovou. Moc milé vyprávění o skautovi panu Šubovi představil tým ve skautských krojích. Spontánně také s moderátorkou vedli rozhovor o tom, jaké pro ně nahrávání bylo a co jim projekt přinesl.

Přítomní dokumentaristé z Paměti národa zpozorněli i při reportáži o bývalém starostovi panu Pavlu Wesselemu, rodáku z Nového Jičína, jehož příběh zpracovali žáci ze ZŠ Jubilejní. Budeme moc rádi, když i tento se ocitne na stránkách Paměti národa. Pan Wessely po válce vlastně zapomněl rodnou řeč, resp. jednu ze dvou a až po letech se ji horko těžko učil. Jeho dědeček byl antifašista a jeho rodina mohla tedy po válce zůstat v Novém Jičíně. Osud tomu chtěl, že právě on v devadesátých letech shodou okolností provázel bývalé rodáky po městě a krásně smířlivě hovoří dodnes o minulosti bez známky zahořklosti. Dlouhá léta vedl klub rodáků. „Cítím, že je důležité mít úctu k místu, z něhož pocházím, kde jsem se narodil. Proto mám velké pochopení pro lidi, kteří byli vytrženi ze svých kořenů.“

Závěrem zazněla reportáž o Karlu Žižkovi, který byl uvězněn v 2. totalitě za rozdávání protistátních letáků. Osobně se také zúčastnil Palachova pohřbu. „Ve stejný den, kdy mě zatkli v Olomouci, tak přišli udělat prohlídku i k nám domů. Babička tehdy plakala, že je to jako za nacistů…“

Pan Žižka si přál být žurnalistou a shodou okolností i žák z týmu školy GALAXIE, který příběh pana Žižky natočil má stejný plán. Jezdí na žurnalistické tábory a metodou rozhovoru zpracoval i rozhlasovou reportáž příběhu pana Žižky. Jak bylo řečeno v jedné z prezentací tohoto dne: „Hrůznou historii nezměníme. Je ale jen na nás, aby se už nikdy neopakovala.“