Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů – MKD Mělník

Závěrečná slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Mělnicko se uskutečnila za účasti cca 100 návštěvníků v Tanečním sále Masarykova Kulturního domu na Mělníku v pátek 17. května 2024. Zúčastněných sedm týmů ze základních a středních škol ze Mšeného-lázní, Dolních Beřkovic, Mělníka, a Neratovic představilo výsledky své práce. Bylo puštěno 6 rozhlasových reportáží a jedna videoreportáž.

Tým ze ZŠ Pšovka na Mělníku představil svoji pamětnici Hana Hlineckou, která se s rodiči po 2. světové válce odstěhovala z Prahy do Tuhaně u Dubé a popsala, jaké bylo soužití s původními německými obyvateli. Členky týmu neratovického Gymnázia Františka Palackého popsaly osudy válečného veterána Vasila Metenka, o kterém jim vyprávěla jeho dcera Jaroslava Hoťová. Rodák z Podkarpatské Rusi prošel sovětským gulagem a následně se jako voják československého armádního sboru zúčastnil vojenského tažení ze Sovětského svazu až do Československa.

Děvčata z týmu ZŠ Dolní Beřkovice představily Jaroslav Jeřábka, který jim ve vyprávění připomněl historii zámku v Jenišovicích, své vzpomínky na druhou světovou válku a na pozdější překvapivé setkání se synem říšského správce po více než dvaceti letech.

Tým ZŠ ze Mšeného – lázní prezentoval příběh Jany Karpíškové, která byla v době kolektivizace spolu se svou rodinou nedobrovolně odsunuta ze statku z Hané na Litoměřicko, kde našla svůj druhý domov.
Jeden z týmů ZŠ Jungmannovy sady na Mělníku seznámil návštěvníky s osudy Ivana Nekudy, který popsal své zkušenosti z doby převratu v roce 1989 na Mělníku a v Praze. Studenti z mělnického Palachova gymnázia zdokumentovali osudy Heleny Šeflové, která své dětství a mládí prožila v Horní Řasnici u Frýdlantu v Čechách a hluboce se jí vryly do paměti dramatické události ze sovětské okupace v srpnu 1968, kdy tank vjel do kuchyně domu, kde bydlela s rodiči.

Druhý tým mělnické ZŠ Jungmannovy sady popsal zážitky Karla Uzla, který v době srpnové okupace Československa v roce 1968 cestoval po Evropě.

Přítomni byli i někteří pamětníci a jejich příbuzní a známí. Každý tým svému pamětníkovi poděkoval a předal mu kytici. Pro pamětníky, kteří nemohli přijít, byla kytice a poděkování předáno jejich příbuzným nebo členům týmu.

Přítomné pozdravili starostové měst a obcí, kde se nacházejí školy, které se projektu zúčastnily: Tomáš Martinec z Mělníka, Rostislav Láriš z Mšeného-lázní, Miroslav Hrdý z Dolních Beřkovic a Roman Kroužecký z Neratovic. Za Středočeský kraj promluvila ředitelka Regionálního muzea na Mělníku Jitka Králová a za Post Bellum vedoucí rozvoje vzdělávacích programů Petr Uhrík.

Přestože je tento projekt nesoutěžní a neurčovalo se pořadí, tříčlenná porota ve složení novinářka Alena Hedvíková, pedagožka Ilona Stieranková a historik Lukáš Snopek dala týmům zpětnou vazbu a ocenila jejich práci.

Nechybělo ani poděkování pedagogům – vedoucím týmů. Ředitelka ZŠ Dolní Beřkovice Kateřina Doktorová ocenila, že pedagogové se i přes množství jiných povinností věnovali svým svěřencům ve svém volném čase.

Při prezentaci vládla dobrá atmosféra, kterou podpořil svým moderováním Luboš Dvořák ze Signál rádia v Mladé Boleslavi.

V závěru nezbývá než poděkovat obcím Mšené-lázně a Dolní Beřkovice a městu Mělník a Středočeskému kraji, kteří projekt Příběhy našich sousedů finančně podpořili. Poděkování patří i fotografce Alici Vysušilové z Benešova, která průběh akce zdokumentovala.

Zájemci si mohou výsledky práce jednotlivých týmů prohlédnout, poslechnout a zhlédnout po rozkliknutí následujícího odkazu:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/melnicko/melnicko-2023-2024/

Michal Šimek – koordinátor projektu