Patnáct žáků základních škol z Náchoda, Smiřic a Miletína nám v pátek 23. března 2023 představilo příběhy svých čtyř pamětníků.

Čtyři žákovské týmy ze tří škol začaly na projektu pracovat na podzim a nyní konečně mohly prezentovat výsledky své práce.

Slavnostní podvečer se uskutečnil v Městské knihovně v Náchodě, a to v místě nejpovolanějším – v dětském oddělení mezi desítkami knih nabytých moudrostí. Ačkoliv se vzhledem k počtu týmů jednalo o komornější akci, místa k sezení rychle došla. Kromě dětí samotných se samozřejmě zúčastnili i jejich vyučující, dorazili ale i dva ze tří představitelů zúčastněných škol a také jsme měli možnost přivítat vzácného hosta – jednu z pamětnic, se kterou děti vedly rozhovor. Vedle nich zasedly také tři milé porotkyně. Zbytek míst obsadili rodiče, přátelé a další zvědaví návštěvníci, kteří se zajímají o místní historii.

Celou akcí nás provedl vedoucí vzdělávání pobočky Paměť národa Východní Čechy Lukáš Peška, který neopomněl všechny přítomné řádně přivítat. Úvodní slovo, věnované organizaci Post Bellum, si následně vzal další vzácný host Michal Bureš, ředitel pobočky Paměť národa Východní Čechy. A pak už mohly na řadu přijít samotné prezentace žákovských výstupů.

Jak první přišly na řadu žákyně ZŠ K. J. Erbena v Miletíně, které nás seznámily se vzpomínkami Jiřího Ratajského na události srpna 1968, které zpracovaly formou videoreportáže. Následně patřil prostor žákům ZŠ Smiřice, kteří ve své kvalitní audioreportáži přiblížili život volyňské Češky Marie Kadeřábkové, a ve své prezentaci se zaměřili především na vlastní průběh projektu a vše dobré, čím je obohatil. Nakonec se představily dva týmy z náchodské ZŠ Pod Montací. První z nich nám formou animace zprostředkoval příběh Jiřiny Smolové, která též vzpomínala i na události roku 1968. Po něm následoval a prezentace tak uzavřel další čistě dívčí tým, které vyzpovídal svou pamětnici Milenu Ekrtovou a její vzpomínky na dědečka a tetu z období meziválečného a válečného též zpracoval jako velmi kvalitní animaci.

Všechny prezentace byly velmi povedené, stejně tak jako vlastní výstupy, které byly pouštěny přímo po nich. Všechny pochválila jak porota, tak i zúčastněné publikum. Každá prezentace byla ihned ohodnecena i porotou. Ta zasedla ve složení Petra Dočkalová (terénní učitelka), Helena Rezková (novinářka z Agentury Regiona) a Mariana Poláková (kurátorka Muzea Náchodska). Přestože projekt nebyl soutěžní, porota všem žákům poskytla kvalitní zpětnou vazbu a dala jim mnohé dobré rady do budoucna.

Po prezentacích projektů pomyslné pódium patřilo také učitelům, kteří vedli žákovské týmy. Markéta Bábuňková (ZŠ Pod Montací), Martin Fikar (ZŠ K. J. Erbena Miletín) i Martin Jaborník (ZŠ Smiřice) si užili zasloužený potlesk a podělili se i o pár postřehů z průběhu projektu. Velice nás také potěšilo, že pokud by byli osloveni znovu, jistě by se do projektu opět zapojili. Aby neodešli s prázdnou, obdrželi certifikáty a květinu jako malou pozornost.

Po závěrečných slovech a poděkování všem zúčastněným se žáci a učitelé společně fotografovali a pak již byl čas na občerstvení a možnost si popovídat s porotkyněmi a užít si klidnou chvíli po náročné, ale také uspokojivé a krásné práci na projektu. S dobrým pocitem se pak všichni zúčastnění odebrali do svých domovů.

Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.