V Základní škole Pavlišovská v Náchodě - Babí se konala závěrečná prezentace projektu PNS Vyprávěj.

Žáci ze čtvrté a páté třídy základní školy Pavlišovská v Náchodě-Babí nám v pátek dopoledne 21. dubna 2023 představili příběhy svých pamětníků – dědečků, prababiček, tetiček a dalších. Akce se nesla v komorní atmosféře přímo v prostorách školy. I přes dopolední termín si sem několik rodičů našlo cestu, ti, kteří to nestihli ale budou mít šanci výtvory dětí vidět na chodbě školy, kde budou vystaveny. Po úvodním představení projektu Vyprávěj se již děti pustily do prezentací svých výtvorů, které byly zaslouženě odměněny potleskem. Nakonec se všichni setkali u připraveného malého občerstvení.
Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.