Žáci představili výsledky své práce v karlovarském kině Drahomíra.

V úterý 7. června 2016 se za velkého zájmu veřejnosti konala závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Karlových Varech. Celkem 56 žáků z dvanácti zapojených týmů ze základních škol z Karlových Varů, Dalovic a Otovic mělo zaplněnému hledišti v karlovarském kině Drahomíra za úkol představit příběhy dvanácti pamětníků. Před samotnou prezentací jejich bezmála půlroční práce všechny přítomné přivítal pan Anthony Jones z velvyslanectví USA. Svou zdravici připojil i primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek a koordinátorka vzdělávacích programů organizace Post Bellum Mgr. Hana Hniličková.

Na kvalitu zpracování pamětnických vzpomínek a závěrečnou obhajobu žákovských prací dohlížela odborná porota složená z historika Dr. Stanislava Burachoviče, publicisty Petra Kozohorského a pedagoga Lukáše Bujny.

1. místo vyhráli žáci ze ZŠ Truhlářská ve složení Michaela Keketiová, Natálie Lencová, Markéta Krausová, Kristýna Urbančíková a Lukáš Borový pod pedagogickým vedením Mgr. Světlany Ševčíkové s příběhem paní Magdaleny Hackerové -Swinkelsové

2. místo obsadili žáci z MŠ a ZŠ Dalovice ve složení Niklas Daniel Gützloe, Karolína Ježková, Karel Šimek a Adéla Šrámková pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Vlasákové s příběhem paní Anny Sochorové

3. místo vyhráli žáci ze ZŠ J.A.Komnského ve složení Nicole Dejlová, Denisa Paulíková, Jana Slachová, Jan Špoula a Christiny Anna Berry pod pedagogickým vedením Mgr. Radky Hodačové s příběhem paní Heleny Šilhanové

Ceny pro vítezné týmy laskavě poskytli Magistrát města Karlov Vary, Foto Lenka Průcha, Escape Karlovy Vary, Kino Drahomíra a Post Bellum.

Děkujeme všem partnerů a sponzorům – Ambasádě USA, Městu Karlovy Vary, Karlovarské teplárenské a.s., Ministerstvu kultury ČR, VAKu Karlovy Vary, Imperial Group Karlovy Vary, obci Dalovice, kinu Drahomíra, fotografce Lence Průcha, Escape Karlovy Vary a dalším příznivcům a podporovatelům projektu.

Závěrem se hodí slova porotce pedagoga a husitského faráře Mgr. Lukáše Bujny, který žákům vzkázal:

„ I když se všichni nemohli umístit na předních místech, tak zvítězili úplně všichni. Protože měli tu možnost setkat se a mluvit s pamětníkem a vyslechnout si jeho příběh. To je jejich vítězství, za které musí být vděční. A doufám, že toto vítězství jim pomůže prožít lepší život než těm, kteří jsou lhostejní k osudům lidí kolem sebe.“