Závěrečná prezentace výsledných prací žáků se konala v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech.

Slavnostní závěrečné setkání všech zapojených týmů z gymnázií Karlovarského kraje završilo půlroční opravdu velké nasazení a úsilí žáků tercií a kvart v projektu Příběhy našich sousedů. Ve středu 8. 6. 2016 představily své pamětníky a jejich životní příběhy odborné porotě a všem, kteří je přišli podpořit do auly Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Porota ve složení Mgr. Jan Nedvěd, Mgr. Štěpánka Štastná a Petr Toman nakonec vybrala 3 týmy, kterým se podle jejich posouzení podvedlo nejlépe zpracovat a také před všemi zúčastněnými obhájit svou práci. Třetí místo získal tým z Gymnázia Sokolov ve složení Ondřej Martínek,Filip Najvar,Natálie Stracheová, Zuzana Suchá, který pod vedením paní Mgr. Martiny Baborovské zpracoval příběh pana Vladislava Rejsy. Cenu jim předal ředitel Gymnázia Sokolov pan RNDr. Jiří Widž. Druhé místo získal tým z Gymnázia Sokolov ve složení Anežka Boroličová, Jana Burianová, Nikol Dvořáková, Ann Kašáková, který pod vedením pana PhDr.Vladimíra Rozhoně,Ph.D. zpracoval příběh pana Tomáše Kábrta. Cenu převzali od ředitele PČG Karlovy Vary pana RNDr. Zdeňka Papeže. První místo se rozhodla porota udělit týmu z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech ve složení Aneta Dorotíková, Laura Humlová,Štěpánka Stehlíková, Kateřina Marie Witney, který pod vedením pana Mgr. Pavla Strnada představil příběh paní Eriky Brinkmannové. Cenu jim předala Barbora Kreuzerová z organizace Post Bellum. Tento tým také čeká v září cesta do Amerického centra v Praze, kde se setká s ostatními vítěznými týmy z celé České republiky.

Ceny nejen pro vítězné týmy poskytl Karlovarský kraj z projektu Živý kraj, Lázeňské lesy Karlovy Vary, Přírodní lanové centrum sv. Linhart, KV aréna, Filmový klub Karlovy Vary, Karlovarský suvenýr a pořádající organizece Post Bellum.

To, co si ale všechny týmy bez ohledu na umístnění odnesly, je podle mého názoru zkušenost ze setkání dvou generací – žáků a jejich pamětníků, které nejen jim umožnilo naslouchat, ptát se a také přemýšlet nad tím, že kolem nás žijí lidé, jejichž životní cesta byla někdy hodně klikatá, ale stála za to si o ní povyprávět a zaznamenat ji. Za to podle mého názoru patří ocenění všem týmům bez ohledu na to, na kterém místě se umístily.