Závěrečná prezentace v zahradě Muzea Josefa Hoffmanna v Brtnici

Slavnostní zakončení projektu, do kterého se spojily Štoky, Třešť a Brtnice, bylo nejkrásnějším dárkem za obrovské úsilí, které museli žáci i pamětníci vyvinout, aby překonali překážky nastražené pandemií koronaviru. Od ledna absolvovali většinu přípravy online, i samotné natáčení muselo proběhnout ve velmi omezeném režimu, kdy se děti se svými pamětníky buď neviděli vůbec, nebo je mohl navštívit jen jeden z nich a ostatní byli připojeni online.

O to větší byla radost všech, když se mohli sejít v Brtnici, aby společně uzavřeli půlroční práci. Prostředí krásně upravené zahrady Muzea Josefa Hoffmanna dodalo akci příjemný rámec a prostor k setkání pamětníků, týmů i hostů před prezentací a po ní. Samotná prezentace proběhla v historické stodole, která se v zahradě nachází.

Akci zahájil trumpetový kvintet ze ZUŠ Třešť, který přijel podpořit děti ze svého města a nastolil slavnostní atmosféru. Žáky, pamětníky i hosty poté přivítali zástupci měst – starostka Brtnice Miroslava Švaříčková, místostarostka Třeště Eva Požárová a starosta Štoků Pavel Královec. Po jejich milých slovech podpory žákům i projektu už mohla moderátorka Martina Valenta předat mikrofon jednotlivým týmům.

Do premiérového projektu na Jihlavsku se za zapojilo 6 týmů, po dvou z každého města, pod vedením tří učitelů. Týmy z Třeště provázela energická paní učitelka Helena Štumarová, děti ze Štok vedl vždy dobře naladěný Roman Vařejčka a žáky z Brtnice měla na starosti klidná a milá Lenka Hošková.

Týmy se vystřídaly při představování svých pamětníků a po skončení svých prezentací měly příležitost jim osobně poděkovat za možnost zpracovat jejich příběhy, které byly velmi různorodé. Děti zpovídaly pamětnici konce druhé světové války v Jihlavě Marii Pavlíčkovou, pana Zdeňka Fouse, jenž vzpomínal na povstání v Třešti a pana Jana Procházku, který přinesl zajímavé svědectví o životě ve Štokách v době komunismu. Paní Vlasta Hlávková ze Střížova dětem vyprávěla strhující příběh o tom, jak její stateční rodiče schovávali parašutisty ze skupiny Calcium a o velkých těžkostech, kterým musela čelit za komunistického režimu. Dalšími osobnostmi, které si s dětmi povídaly, byl pan Josef Bruzl z Příseky, jehož rodina byla v rámci akce Kulak připravena o rodinný statek a paní Jana Müllerová z Polné, která vzpomínala na své přátele mezi disidenty a prozradila, jak nezištně pomáhala při opisování zakázaných textů a připojila se k dopisům zastávajícím se politických vězňů za minulého režimu.

Také výstupy, které si děti zvolily, byly pestré. Tři týmy vytvořily videoreportáž, dva si vybraly rozhlasovou reportáž a jeden tým nakreslil podle vyprávění svého pamětníka komiks.

Vystoupení dětí pozorně sledovala porota, ve které zasedli Irena Šarounová z Českého rozhlasu, pedagožka Naďa Švihálková a historik Martin Ďásek. Zatímco se porota snažila splnit ten nejtěžší úkol a vybrat jediný tým, který si odnese první místo, mohli se diváci ponořit do poslechu saxofonového vystoupení, které opět zprostředkovala ZUŠ Třešť.

O dramatické vyhlášení výsledku soutěže se postaral jeden z mnoha sponzorů – pan Josef Kodet z nakladatelství Altenberg. Všem se tajil dech, když otevíral obálku a oznámil, že vítězem soutěže se stal tým z Třeště, který natočil a zpracoval příběh paní Marie Pavlíčkové. Ačkoli bylo uděleno jenom první místo, všechny týmy byly oceněny za svou práci a skvělý výkon za těžkých podmínek. Velké díky za finanční i lidskou podporu dětí patří městům Brtnice a Třešť a městysi Štoky, stejně jako sponzorům, kteří přispěli na občerstvení a ceny pro žáky – firmě Bovys, nakladatelství Altenberg, firmě Ekos, Kraji Vysočina, Službám města Jihlavy a firmě Unikneme.