Letos prezentovaly poprvé i děti z Bruntálu

Ani pandemie covidu, zavřené školy s distanční výukou či nutnost nahrávání přes počítače
a telefony nezabránily mladým dokumentaristům z Bruntálska v zaznamenávání
neobyčejných vyprávění pamětníků 20. století. Díky žákovským reportážím z projektu
Příběhy našich sousedů se tak už nezapomene ani na pět jedinečných životních osudů z
tohoto regionu. Ve středu 23. června proběhla závěrečná prezentace projektu v Městském
divadle Bruntál.
Dokumentaristického projektu Příběhy našich sousedů se na Bruntálsku zúčastnilo i přes
komplikované studijní a nahrávací podmínky celkem 18 dětí a 4 učitelé ze ZŠ Bruntál
Okružní, ZŠ Bruntál, Školní, ZŠ Bruntál Jesenická a ZŠ a MŠ Karlovice. Úkolem dětí bylo
nejen natočit rozhovor s pamětníkem, ale také následně nahrávku zpracovat a zpřístupnit
publiku.
Po napjatém vyčkávání, jak se začnou uvolňovat opatření ve státě, děti nakonec
odprezentovaly výsledky své práce prezenčně v Městském divadle Bruntál. Ve čtyři hodiny
odpoledne se sešli zástupci MAS Hrubý Jeseník, města Bruntál a zúčastněných škol,
učitelé, žáci a v neposlední řadě pamětníci. Po oficiálním zahájení akce moderátorem
Šimonem Švubem promluvil ke všem zúčastněným manažer MAS Hrubý Jeseník Mgr.
Zdeněk Macrineanu a Jitka Andrysová za Post Bellum.

Po úvodních slovech už přišly na řadu prezentace jednotlivých škol. Žákovské týmy s
nadšením vyprávěly o svých pamětnících a jejich životních osudech. Po celou dobu je
bedlivě sledovala odborná porota – pedagog ze ZŠ Břidličná Miroslav Hanuš, novinář
Miroslav Kobza a historik Vít Lucuk. Nejvíce bodů porota přidělila Základní škole Bruntál,
Školní s pamětnicí Zuzanou Fouskovou, která vyprávěla o svém složitém osudu, kdy se
jako malé děvče při útěku před sovětskými vojsky na konci války ztratila své rodině a
zůstala v dětském domově, odkud si ji adoptovala rodina Johnova. Celé slavnostní
odpoledne doprovodil živou hudbou nadaný akordeonista z Bruntálu David Demeter.
Díky odhodlání škol a vzájemné podpoře všech zúčastněných i přes letošní velmi
komplikované podmínky vzniklo celkem 5 videí. Výsledky práce dětí si můžete prohlédnout
zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/hruby-jesenik/hruby-jesenik-2020-2021/
Děkujeme MAS Hrubý Jeseník za finanční podporu a MAS Hrubý Jeseník a městu Bruntál
za odměny pro děti, Městskému divadlu Bruntál za spolupráci při přípravě závěrečné
prezentace, všem ostatním za účast a gratulujeme vítězům!