Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů se konala v Porotním sále jičínského zámku.

Závěrečná prezentace byla vskutku slavnostní, což podtrhoval i interiér zámeckého sálu. Pět týmu ze základních škol Jičína, Jičíněvsi, Libáně a Robous představilo svou práci a příběhy svých pamětníků.

Přestože na začátku roku na všechny doléhala snad poslední vlna Covid – 19 a s ní spojená omezení, podařila se všechna nahrávání a setkání na workshopech prezenčně, až na workshop v Českém rozhlasu Hradec Králové, což považujeme za úspěch.

Žáky přišli podpořit rodinní příslušníci i ředitelé škol. Přestože projekt nebyl soutěžní, k jednotlivým zpracováním a prezentacím se vyjadřovala tříčlenná porota – historik, pedagog a novinář. Na práci všech týmů bylo znát úsilí a péče, kterou projektu věnovaly. Patří jim velké uznání a dík.

Poděkování patří Královéhradeckému kraji, který celý projekt financoval z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.