V krásné budově secesní Tančírny v Račím údolí se sešli žáci základních škol z Javorníku, Vidnavy a Zlatých hor, aby představili příběhy svých pamětníků, které navštívili v uplynulém pololetí v rámci projektu Příběhy našich sousedů.

Slavnostního sobotního odpoledne se zúčastnili spolužáci, učitelé, rodiče, příbuzní, zástupci Post Bellum a hlavně odborná porota, jejímž úkolem bylo vybrat a ocenit nejlépe zpracovaný pamětnický příběh. V porotě zasedla ředitelka okresního archivu Bohumila Tinzová, novinář Miroslav Kobza a paní učitelka Alena Trunečková. Po dlouhé poradě nakonec porota ocenila příběh paní Hedviky Bartschové, který představily Aneta Janků, Vendula Mangoltová, Veronika Střílková ze základní školy Javorník. Ocenění si  zaslouží všichni žáci a jejich učitelé, kteří se projektu zúčastnili!