Příběhům našich sousedů „NA ZDAR“!

Slavnostní závěrečná prezentace jabloneckého běhu žákovského projektu Paměti národa se letos konala v novém integračním centru Sokolka pro lidi z Ukrajiny (a nejen pro ně). Bývalý sportovní sál takřka praskal ve švech, návštěvníci si nakonec museli posedat „posokolsku“ i na švédské lavičky. Soutěže se zúčastnilo osm týmů ze čtyř základních škol a obou jabloneckých gymnázií.

Celou slavnost úvodním slovem zahájil pan David Mánek, náměstek primátora pro humanitní oblast. Dále přítomné přivítala Veronika Iblová z nové pobočky Paměti národa Severní Čechy, která publiku blíže nastínila obsah a průběh projektu.

Před vypuknutím samotné soutěže moderátorka Lucie Fürstová ještě představila porotu v následujícím složení: Christu Petráskovou za novinářskou oblast (autorka rubriky Jablonec před 100 lety a přispěvatelka do odborných periodik), za historiky Milenu Zachařovou (edukátorka v Muzeu Skla a bižuterie) a za pedagogy Zdeňka Zoubka (učitel a zastupitel města Lučany).

Letos spolu soupeřilo pět týmů v kategorii videa a tři týmy v disciplíně rozhlasové reportáže. Tomuto složení také odpovídaly stupně vítězů, a to první a druhé místo ve videu a jedno celkové v audiu. Boj o vítězství byl velice vyrovnaný a takřka těsný.

Zatímco se o vítězích radila porota, vystoupila paní Olena, která se do Jablonce uchýlila z bombardovaného Charkova, aby vyprávěla o svém útěku z Ruskem okupované Ukrajiny. České příběhy 20. století se tak propojily se současnými východoevropskými.

Po poradě poroty pozvala už moderátorka Lucie Fürstová paní Lenku Klimentovou z České mincovny, aby vyhlásila druhé místo v kategorii videa. Krásnou druhou cenu, zlatý keltský peníz zvaný Duhovka, si nakonec odnesla ZŠ Pivovarská pod vedením paní Alice Svobodové. Na prvním pomyslném stupínku v kategoriích audia i videa nakonec stanuli žáci ze ZŠ Antonína Bratršovského, které projektem provázel pan Miroslav Jirků. Žákům pan Mánek za vítězná místa předal vouchery do kina a zlatou medaili taktéž od České mincovny. Všem zúčastněným gratulujeme: vyhráli totiž všichni, a to hlavně tím, jak se jim podařilo nadchnout a dojmout své pamětníky. Všichni žáci a studenti si také odnesli víceúčelové dárky od stálého a velice milého sponzora projektu, Nadace Jablotron, která letos finančně podpořila i výstavu pamětnických příběhů z Jablonecka. Ta vznikla právě pod taktovkou žákovských týmů a od konce května bude po celé léto postupně k vidění v Rychnově, Jablonci a na Smržovce. Nadace Jablotron letos speciálním darem ocenila i kantory, za což jí patří velký dík, stejně jako nakladatelství Host za tematické beletristické knihy pro učitele a porotu.

 

Autoři fotografií: Zbyněk Cincibus a Lenka Klimentová