Projekt Příběhy našich sousedů v Humpolci jsme zakončili slavnostním vyhlášením v Mikádu.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který v důsledku pandemie koronaviru probíhal déle než bylo původně plánováno, se zapojily v Humpolci  čtyři školy: ZŠ Humpolec, Hálkova; ZŠ Humpolec, Hradská; Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky a Střední škola informatiky a cestovního ruchu. V rámci pilotáže projektu v Pelhřimově se přidal ještě tým při ZŠ Pelhřimov, Pražská.

Závěrečná prezentace proběhla na Malé scéně v Mikádu dne 28. 4. 2022. Žáci prezentovali své výstupy před plným sálem, kde bylo více než 130 hostů.Velmi rádi jsme mezi sebou přivítali pana starostu Karla Kratochvíla a místostarostku Alenu Kukrechtovou. Porota ve složení Miroslav Horák (učitel na ZŠ Želiv), Tereza Pešoutová (redaktorka Českého rozhlasu Vysočina) a Irena Krčilová (státní okresní archiv Pelhřimov) neměla lehkou práci. Všechny výstupy, rozhlasové nebo videoreportáže, byly  velmi zdařilé a bylo vidět, že to stálo týmy mnoho práce a úsilí. Projekt neměl soutěžní formát a tak bylo vítězem všech 20 žáků, kteří museli překonat sami sebe a prezentovat příběhy před publikem. I přesto, že nebyl vybrán vítězný tým, všechny týmy dostaly od poroty zpětnou vazbu k tomu jak probíhala prezentace projektu na slavnosti, tak i k zveřejněným výstupům projektu na webových stránkách. Všichni si akci velmi užili a v kuloárech probírali, kdo byl pro jednotlivé diváky vítězným týmem.

Kulturní program slavnosti, klavírní duo, zajistily žákyně  ZUŠ Gustav Mahlera Humpolec Tereza Honzlová a Tereza Kopecká. Celou akcí publikum prováděla moderátorka Pavlína Jiříková. Větší část reportáží se věnovala tématu konce 2. světové války v našem regionu. Dozvěděli jsme se jak byla téměř zničena vesnice Leskovice a zmasakrováno její obyvatelstvo. V jiném příběhu zase jak probíhal odsun německých vojsk v okolí obce Vřesník či jaké to bylo zažít si bombardování v Praze na vlastní kůži. Nelehký osud měla i rodina pamětníka, která vlastnila statek v Jiřicích. Rodina byla vystěhována, majetek zabaven a nejen to, nebylo snadné studovat a ani najít důstojné zaměstnání.

Děkujeme pamětníkům, žákům a učitelům za čas a úsilí, které věnovali práci na projektu Příběhy našich sousedů. V neposlední řadě děkujeme městu Humpolec a městu Pelhřimov, bez kterých by projekt nemohl být realizován. Děkujeme sponzorům projektu, kterými byly Rodinný pivovar Bernard, firma Hoeko – automotive s.r.o., magazín Reportér, výrobce deskových her MINDOK s.r.o. a Lion products s.r.o.