Velké divadlo v Hradci Králové

Dne 22. 6. 2018 představily dokumentaristické týmy z pěti hradeckých základních škol výsledky své půlroční práce veřejnosti. Setkání proběhlo v sále Městské knihovny města Hradce Králové, kam přišli žáky podpořit jejich rodinní příslušníci, spolužáci a také ředitelé škol. Během druhého pololetí tohoto školního roku žáci navštívili celkem devět pamětníků z Hradce Králové. Jejich cesta za nimi se odebírala různými směry.

Pana Otu Petránka žáci ze ZŠ Jiráskovo náměstí objevili přímo u nich ve škole. Docházel na místí kurzy Internetu pro seniory a ukázalo se, že má zajímavé vzpomínky na období druhé světové války. Dva týmy ze ZŠ a MŠ Pohádka pátraly v okolí své školy a mezi známými. Podařilo se jim objevit válečného veterána Václava Čeřovského a pana Jaroslava Huška, který se za druhé světové války nebál pustit do drobných sabotáží. Další dokumentaristy svým vyprávěním o životě v ne/svobodě velmi inspiroval pan Vladimír Novotný. Pan Boris Šlechta dětem vylíčil dětské vzpomínky na válku a pověděl jim mnoho o loutkářském řemesle a kumštu. Oba týmy navštěvují ZŠ a MŠ Štefcova. Vzpomínky na lokální historii a přínos rodinného klanu Morávků pro Hradec Králové přiblížil děvčatům ze ZŠ a MŠ Svobodné Dvory pan Miloš Morávek. Zastoupení tří týmů měla v projektu ZŠ a MŠ Josefa Gočára. Za pamětnicí Annou Čepelovou se dokumentaristé vydali na návštěvu na rodinný statek u Rychnova nad Kněžnou a vyslechli si neveselé vyprávění o tom, co rodině přineslo období kolektivizace. Paní Kamila Sieglová se s dětmi podělila o zážitky a hrůzy, které přestála při svém pobytu v koncentračních táborech. Pan Zdeněk Fikar vyprávěl o období, kdy nebylo jednoduché nejít s davem a kdy za pořádání hudebního koncertu mohl hrozit trest.

Všechny příběhy představili žáci na prezentaci během tří minut divákům a nalákali je tak na zhlédnutí celých dokumentů a prací na webu projektu. Podařilo se jim to s výjimečným úspěchem. Nemohli jsme vidět barvitější a zábavnější vystoupení. Divák si mohl připadat jako ve skutečném divadle. Žáci si připravili originální scénky, využívali rekvizity, hudbu, loutky, fotografie i kostýmy. Všem patří obrovský obdiv a dík. Rovněž i učitelům, kteří je celým projektem provedli.
Tříčlenná porota ohodnotila všechny práce uložené na webových stránkách projektu a byla přítomná i na samotném slavnostním odpoledni. Shodla se na společném výsledku, a tak se na prvních třech místech ocitly týmy ze ZŠ a MŠ Josefa Gočára. Tedy žáci, kteří zpracovávali příběhy Zdeňka Fikara, Anny Čepelové a Kamily Sieglové, jehož podání porota vyhodnotila jako vůbec nejlepší.

Obrovské poděkování patří kromě pamětníků a všech zúčastněných také všem, kteří nám s realizací projektu pomohli, poskytli nám zázemí pro workshopy nebo ceny pro žákovské týmy. Děkujeme také městu Hradec Králové za finanční podporu, bez které bychom první ročník Příběhů našich sousedů nemohli rozběhnout a primátorovi města Zdeňku Finkovi, který nám svou podporu vyjádřil i svou účastí na závěrečné prezentaci.