Skoro dvě stovky diváků sledovaly v úterý 28. března slavnostní ukončení projektu Příběhy našich sousedů Hodonínsko.

Projekt organizovala již podruhé Paměť národa Jižní Morava, regionální pobočka Post Bellum, a to díky podpoře měst Hodonín, Kyjov a Strážnice a obcí Mikulčice, Prušánky, Šardice a Vnorovy. Prezentaci žákovských týmů hostilo kyjovské Kino Panorama.

Žáci 11 základních škol během večera představili výsledky své půlroční práce, ve které zdokumentovali životní příběhy pamětníků na Hodonínsku. ,,Do projektu se zapojily základní školy z Mikulčic, Prušánek, Šardic, Vnorov a obě základní školy ze Strážnice. V Kyjově to byly školy Dr. Joklíka a J. A. Komenského a v Hodoníně se zapojily tři školy – Vančurova 2, Mírové náměstí 19 a U Červených domků 40. Žákovské týmy ve složení 2-5 členů měly za úkol vyprávění celoživotních pamětnických příběhů dokumentaristicky zpracovat do krátké reportáže. Mohly si vybrat mezi rozhlasovou, video nebo animovanou reportáží. Tu poté doplnily i podrobnějším životopisem a také dobovými fotografiemi pamětníků,‘‘ vysvětluje koordinátorka projektu Michaela Mrázková. Mezi pamětníky, jejichž vyprávění děti zpracovávaly, je velice pozoruhodný mix osudů i příběhů.

Mikulčický tým zpovídal paní Miladu Juráskovou, která jako malá dívka zažila bombardování během druhé světové války a po roce 1948 její rodinu poznamenala změna režimu a kolektivizace. O válce a hrdinství své rodiny, členy protinacistického odboje, dětem vyprávěla paní Marie Filipi z Prušánek. Kolektivizace a další události po roce 1948 ovlivnily život i paní Ludmily Jankůjové ze Šardic. Ona ani ratíškovický rodák pan Václav Koplík se nevzdali své víry a kvůli tomu si zažili i různé nepříjemnosti a tlak od okolí. Víra a cesta k ní byla hlavní tématem vyprávění i hodonínského děkana Josefa Zouhara. Svůj zážitek z vojny, kdy byl v 50. letech poslán do Koreje, ve Vnorovech dětem vyprávěl pan Josef Všetula. Podílel se na dodržování příměří mezi Severní a Jižní Koreou. O velmi napínavý příběh se s kyjovskými žačkami podělila lékařka Marie Hudečková. V 80. letech vyjela do Angoly a spolu s dalšími Čechoslováky tam byla unesena povstaleckou skupinou.

Žáci se setkali i s místními kulturními osobnostmi. O začátcích své bigbítové kapely a dalších kulturních zážitcích povídal známý kyjovský učitel ze ZUŠ pan Miroslav Černý. Žáci ze Strážnice si vyslechli dalšího dlouholetého učitele, klarinetistu a virtuóza ve hře na tárogató pana Jaroslava Čajku. Pan Antonín Kučera, autor webu a knih Hodonín nostalgický, žačkám vyprávěl o proměnách Hodonína a svých začátcích fotografování. Druhý strážnický tým zpracoval životní příběh místní rodačky paní Marie Matyášová. Vzpomínala nejen na svou rodinu, ale vyprávěla také o své milované Strážnici, svých kamarádech a spolkovém životě. Výsledky práce všech týmů si můžete prohlédnout na pribehynasichsousedu.cz/hodoninsko.

Projektu se zúčastnilo celkem 51 žáků, kteří pracovali v 11 týmech. Odborná porota hodnotila ve složení Blanka Pokorná (historička), Ludmila Hübschtová (pedagožka) a Lukáš Ivánek (novinář). Tentokrát byl projekt koncipován jako nesoutěžní, porota se tak nemusela těžce rozhodovat, koho vybere za vítěze. O to více však žáky hodnotila slovně a poskytla jim detailní zpětnou vazbu. Porotci nejdříve hodnotili reportáže a psané životopisy a následně se jim žáci předvedli naživo přímo na pódiu. Slavnostnímu ukončení nic nescházelo. Publikum se bavilo i dojímalo a žáky několikrát odměnilo zaslouženým potleskem.

Večer otevřela píseň Modlitba pro Martu v podání žaček ze šardické základní školy Emy Civišové a Karoliny Sahrai. Poté publikum i žáky přivítali starosta města Kyjova František Lukl a místostarosta města Hodonína Ondřej Fialík. Poté už nastal čas na vystoupení žáků. Některé týmy představily své pamětníky prostřednictvím powerpointové prezentace, někteří si připravili krátkou divadelní scénku. Na závěr večera se slova chopili porotci. Žáky pochválili za odvedou práci a motivovali je v dalších aktivitách. ‚,Odvedli jste spoustu práce. A to nejen té technické a práci na reportážích. Tím, že jste vyslechli pamětníky, jste každému z nich udělali alespoň malou radost, že mohli někomu svůj životní příběh povykládat. Prosím všechny žáky, aby se postavili. My ostatní jim za tu radost, kterou pamětníkům udělali, poděkujme velkým potleskem. Užijte si svůj potlesk, zasloužíte si ho a doufám, že na něj dlouho nezapomenete,‘‘ zakončil řeč porotců novinář Lukáš Ivánek. Večerem mile provázela moderátorka Šárka Šildová a o fotografie se postaral kyjovský fotograf Pavel Martinek. Ani bez vyhlášení vítězů nechyběl na tvářích žáků a učitelů úsměv, jež jim vykouzlila radost z úspěšně ukončeného projektu. Také pamětníci odcházeli spokojení, jelikož byli velmi vděční za to, že mohli své životní zážitky a zkušenosti předat mladší generaci.

Všechny zúčastněné týmy dokázaly, že umí spolupracovat, velmi kvalitně zpracovat vyprávění pamětníků a nebojí se inovativních přístupů. Jako poděkování za svoji práci si odnesly věcné ceny. ‚,Rádi bychom poděkovali pedagogům a žákům, že se do projektu pustili s velkou chutí, a i přes veškeré výzvy, které tento projekt přináší, všichni své reportáže skvěle zvládli. Děkujeme také našim partnerům Studiu Scala a Českému rozhlasu Brno, díky kterým realizujeme pro týmy odborné workshopy. V neposlední řadě děkujeme i našim sponzorům, kteří věnovali věcné dary pro účastníky projektu. Jmenovitě Dům Kultury Hodonín, Městské kulturní středisko Kyjov, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici, Racio, Aqualand Moravia, Zoologická zahrada Hodonín, Jan Melvil Publishing a SONNENTOR. Samozřejmě velice děkujeme i pamětníkům, bez kterých by projekt nemohl vůbec vzniknout,‘‘ uzavírá Michaela Mrázková.