Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů ve Dvoře Králové nad Labem - v Hankově domě 25. dubna 2019

Žáci ze základních škol ze Dvora Králové nad Labem, ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, ze ZŠ a MŠ Dukelských bojovníků Dubenec a z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem na ní představili výsledky své půlroční práce, ve které zdokumentovali životní příběhy pamětníků ze svého okolí. Natočili rozhlasové reportáže o vzpomínkách na druhou světovou válku, o znárodňování majetku, politických čistkách v padesátých letech i době normalizace a příběhy pamětníků doplnili vlastním pátráním po záznamech v historických materiálech.

Projektu se zúčastnilo deset týmů ze sedmi škol a porota ve složení Mgr. Věra Hrušková (za pedagogy), Ing. Mgr. Miroslava Kameníková (za média – šéfredaktorka Novin královédvorské radnice) a Mgr. Roman Reil (za historiky – ředitel Státního okresního archivu Trutnov) poskytla každému žákovskému týmu odbornou zpětnou vazbu. Projekt Příběhy našich sousedů měl ve Dvoře Králové nad Labem záměrně nesoutěžní ráz. Všechny žákovské týmy odvedly skvělou práci. Gratulujeme! V závěru slavnostní prezentace promluvil krátce jako čestný host večera páter Jan Rybář, o kterém natočili studenti místního gymnázia v PNS v rámci Královéhradecka videodokument, který se promítal v rámci slavnostního odpoledne. Máme radost, že v průběhu celého projektu panovala mezi žáky i učiteli přátelská atmosféra a že jsme se vzájemně obohatili o nové zkušenosti a společné zážitky – především díky společným exkurzím do Státního okresního archivu Trutnov a do Českého rozhlasu Hradec Králové.

Poděkování patří MAS Královédvorsko, která projekt spolufinancovala a věnovala se zástupci města Dvůr Králové nad Labem dárky pro zapojené týmy a pamětníky. Za velkou podporu děkujeme zvlášť paní místostarostce Mgr. Alexandře Jiřičkové, Janu Machkovi, hlavnímu manažerovi MAP II, Michaele Procházkové, DiS., projektové manažerce MAP II, Mgr. Věře Hruškové, Ing. a Mgr. Miroslavě Kameníkové a Mgr. Romanu Reilovi a organizaci Post Bellum.

Foto: Michaela Procházková, DiS.