Tropický den v Dolních Břežanech provázel dojemné i napínavé pamětnické Příběhy našich sousedů

Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Dolnobřežansku-Jílovsku proběhla 3. června 2019. Žáci a studenti ze čtyř základních škol (ZŠ Jílové u Prahy, ZŠ Hradištko, ZŠ da Vinci, ZŠ Sunny Canadian International School) a dětské novinářské redakce obce Psáry představili veřejnosti příběhy šesti pamětníků. Dva pamětníci se ze zdravotních důvodů nemohli slavnostního odpoledne účastnit.

Prezentace byla velmi pestrá – viděli jsme, mimo jiné, divadelní scénky, stínové divadlo, speciální animované video, dobové kostýmy a rekvizity – dokonce i radiopřijímač VEF 206, na kterém pamětník pan Šorm kdysi poslouchal vysílání Rádia Svobodná Evropa. Slyšeli jsme ukázky z reportáží i hudbu, kterou normalizační komunisté zakazovali.  Porota ve složení – Michal Šmíd (šéfredaktor Paměti národa), Josef Bárta (učitel IT a přírodopisu ze ZŠ Zdice), Veronika Stachurová Kucrová (hlavní kurátorka Muzea Jílové u Prahy) rozhodla tak, že bodový rozdíl mezi týmy byl velmi těsný. Největší počet bodů celkově získal tým ZŠ Hradištko, který zpracoval vyprávění paní Marty Zděnkové. Bonusem pro tento tým je zážitková šifrovací hra v ulicích Starého města Prahy Avraham Harshalom.

Všechny týmy byly odměněny zajímavou stolní hrou od firmy Mindok, komiksovými knížkami Opráski sčeskí historje a exkurzí v redakci týdeníku Respekt. Zvláštní poděkování patří Obci Psáry, Hradištko a Jílové u Prahy, jejichž radní finančně přispěli na nákup odměn pro týmy ze svých škol.  Celou akci hudebně doprovodila mladá klavíristka Magda Vtípilová a odpolednem nás spolehlivě a citlivě provedla paní Renata Dlouhá. Návštěvníky závěrečné prezentace pozdravily zástupkyně MAS Dolnobřežansko – Hana Barboříková, Monika Neužilová a Renata Hlavešová – organizace, která se na celém projektu podílela finančně a organizačně v rámci projektu o vzdělávání MAP II pro ORP Černošice. Krátce promluvila také paní Michaela Szkála z Post Bellum o.p.s. Zvláštní poděkování si kromě všech pamětníků také zasloužili vedoucí týmů a pedagogové, kteří týmy projektem provedli. Děkujeme řediteli ZŠ da Vinci panu Jiřímu Burešovi za bezplatné poskytnutí krásných prostor školy.

Výsledky práce jednotlivých týmů si můžete prohlédnout na stránkách projektu.

Fotografie: Miloš Navrátil, MAP (MAS Dolnobřežansko)