Týmy z Chlumecka vystavily svá díla, ve kterých mapovaly životy lokálních pamětníků

Závěrečná slavnostní prezentace dvou týmů chlumecké základní školy proběhla 21. listopadu v malém sále Klicperova domu. V rámci prezentace, kde oba týmy spolu s učitelským vedením představili práci na projektu a své výstupy, si hosté mohli prohlédnout také malou výstavu prací žáků 9. třídy. Všechny kresby a ilustrace byly inspirovány životem jedním z pamětníků – Jan Baldíka. Zaznělo také poděkování všem pamětníkům a pamětnicím, učitelskému vedení i sponzorům.

Nechanické týmy uspořádaly závěrečnou prezentaci spojenou s přátelským sousedským setkáním dne 28. listopadu v Kulturním domě v Nechanicích. Děti si připravily krátké představení, které dojalo všechny přítomné. Jednou z pamětnic byla i praneteř Aloise Rašína paní Irena Balcarová. I ostatní zpracované příběhy byly neméně zajímavé a dětem pomohly nahlédnout hlouběji do lokální i rodinné historie.