Ve čtvrtek 3. března 2022 se v Schoellerově sále Čakovického zámku konala historicky první závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů.

Slavnostní odpoledne zahájila žačka z místní Základní umělecké školy Marie Podvalové klavírním výstupem a v sále všechny přivítala moderátorka akce Marie Staňková. Úvodním slovem navázal starosta MČ Prahy Čakovice pan Jiří Vintiška s přáním štěstí všem vystupujícím týmům, a za Post Bellum promluvila Veronika Stehlíková, koordinátorka projektu, která upozornila na význam projektu obzvlášť v této době – v počátcích války na Ukrajině.

Hlavní částí akce byly výstupy všech čtyř zapojených týmů. Jako první vystoupili žáci a žákyně Gymnázia Čakovice, kteří pod vedením prof. Štěpánky Markové zpracovávali příběh pamětníka Jana Sládečka, autora několika knih o Čakovicích. Při poslechu audioreportáže popisující nálet na Čakovice v březnu 1945 všechny v sále zamrazilo, o to více s myšlenkami na úvodní slova Veroniky Stehlíkové.

Druhým týmem byli žáci a žákyně ZŠ Dr. Edvarda Beneše s pí. uč. Helenou Novákovou. Tým se zabýval příběhem paní Zdeny Čellárové, babičky dvou dívek z týmu. Vzhledem k účasti pamětnice i s rodinou bylo vystoupení o to více dojemné. Výraznou částí bylo také vyprávění paní Čellárové v audioreportáži o nástupu do práce v necelých 14 letech, tedy právě ve věku žákyň, které celý příběh odprezentovaly.

Jako předposlední vystoupil druhý tým Gymnázia Čakovice, který pod vedením prof. Magdaleny Rytinové vyprávěl příběh Zdeny Kloudové, pamětnice, která v Čakovické škole vyučovala celých 45 let. Její příběh žáci a žákyně zpracovali do animovaného videa, díky kterému diváci prožili s malou Zdenou nadšení z kakaa na Sokolském sletu nebo smutek, že nemohla mít aktovku s dvěma kapsami. I paní Kloudová se závěrečné prezentace zúčastnila a mohla tak vidět svůj životní příběh očima mladé generace.

Na závěr vystoupil druhý tým ZŠ Dr. Edvarda Beneše s audioreportáží o panu Janu Pollákovi, významném čakovickém sportovci, jehož příběh žáci a žákyně zpracovali za podpory p. učitele Michala Sýkory. Povedená audioreportáž i prezentace přímo v sále vysloužila týmu první místo, které jim udělila porota ve složení PhDr. Michal Arnot, Jan Podzimek a Mgr. Milan Pospíšil. Porotci všechny výstupy týmů shlédli a ohodnotili již předem, své hodnocení doplnili na místě pozornou účastí na akci.

Ocenění všem týmům předal starosta pan Jiří Vintiška, koordinátorka projektu za Prahu Čakovice Adéla Horáková poděkovala za výbornou spolupráci všem pedagogům a pamětníkům za ochotu se do projektu zapojit.

A co na účast v projektu a závěrečnou prezentaci řekli samotní žáci?

„Díky projektu jsem si vyzkoušela nové věci, například dělat rozhovor s pamětníkem, nebo jsem načerpala zkušenosti v oblasti animace.“

„Je to zajímavé nahlédnout do života pamětníků a poslechnout si jejich životní příběh.“

„Hrozně jsem si to užila a porozuměla více historii.“

„Závěrečnou prezentaci hodnotím velmi kladně. Moc se mi líbila a bavila mě. I celá atmosféra byla příjemná. Navíc jsem i přes nervozitu zvládla říct všechno, co jsme chtěla.“

„Samotná prezentace a překonání sama sebe mě na projektu nejvíce bavila.“

„Na projektu jsem se naučila spolupracovat, lépe mluvit se staršími lidmi, prezentovat něco před veřejností a pracovat s diktafonem.“

Za fotografie ze závěrečné prezentace děkujeme Ondřeji Staňkovi.

Výstupy všech týmů najdete ZDE.