Prostory zóny nezávislého umění CO.LABS na brněnském sokolském stadionu ve čtvrtek 22. února ožily Příběhy našich sousedů.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum se zúčastnilo sedm týmů ze šesti brněnských základních škol. Týmy prezentovaly před zaplněným sálem výsledky svého takřka půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky z Brna a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Prezentaci otevřela klavírním vystoupením Julie Špillarová. Poté moderátor večera, Marek Boček, přivítal nejen samotné pamětníky, ale také zástupce magistrátu města Brna, učitele, spolužáky zapojených studentů, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol poskytnout týmům zpětnou vazbu a vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu.

Za magistrát města Brna promluvila radní pro školství JUDr. Irena Matonohová a pak už pódium patřilo žákovským týmům.

Prvním týmem, který představil plnému sálu „svoji“ pamětnici, byl tým ze ZŠ Mutěnická s příběhem Anny Brožové, který byl zpracován formou animované reportáže. V krátkém úvodu žákyně – vnučky paní Brožové – zahrály na housle a flétnu. Následovala scénka týmu ze ZŠ Sirotkova, která uvedla publikum do audio reportáže popisující životní okamžiky Marty Petrové. Tým ze ZŠ Kamínky představil krátkou scénkou příběh pana Michala Facka, zachycený v krátkém dokumentárním filmu. Animovanou reportáží a prezentací se scénkou s obrazy ze života paní Blaženy Markové navázal tým ze ZŠ Jana Broskvy. S příběhem paní Jany Klímové bylo publikum seznámeno skrze audio reportáž a prezentaci týmu ze ZŠ Masarova. Příběh paní Emílie Balášové zachycený v krátkém dokumentárním filmu doplněném o prezentaci zpracoval druhý z týmů ze ZŠ Kamínky. Posledním týmem, který v prezentaci a následné animované reportáži představil pamětníka Petra Láníčka, byl tým ze ZŠ Hroznová.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak burácejícím potleskem a pohnutím (nejen) pamětníků, tak věcnými cenami od partnerů Vida! Science centrum, Racio, Papírny Brno, American Liberator, Mendel muzeum MU, Oříšek brněnský, Ajala Chocolate, nakladatelství Host. Koordinátorka Tereza Pospíšilová poděkovala pedagogům, za které promluvila PhDr. Marcela Kuchyňková, která se s žákovským týmem ze ZŠ Mutěnická projektu Příběhy našich sousedů účastnila poprvé. Za porotu pak promluvil Mgr. Pavel Somogyi. Odborná porota ve složení Pavel Somogyi, Eva Colledani a Karolína Poláčková ocenila výkony všech týmů.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu, čehož v hojné míře využily. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Jakuba Šnajdra. Všem děkujeme za účast a vydařenou akci a týmu CO.LABS za poskytnutí prostor!

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.