Sněmovní sál ožil příběhy brněnských pamětníků

V příjemné atmosféře proběhla v úterý 28.května 2019 závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Brně, který pořádala organizace Post Bellum ve spolupráci se statutárním městem Brnem. Honosné prostory Sněmovního sálu, který se nachází v budově Nové radnice zaplnily lidské příběhy. Diváci si vyslechli šest prezentací, které zpracovaly děti ze ZŠ Košinova, ZŠ Slovanské náměstí, ZŠ Jasanová, ZŠ Vejrostova a dva týmy ze ZŠ Heyrovského. Žáci těchto brněnských škol pod vedením učitelů půl roku zpracovávali životní osudy šesti velice zajímavých pamětníků. Porota ve složení Michal Pavlásek (etnolog, vizuální antropolog), Jaroslav Kneisl (pedagog, cimbalista) a Petr Mička (dramaturg Českého rozhlasu, primáš) měla, jak sama několikrát podotkla, velmi nelehký úkol. Všechny týmy si zvolily jako výstup audio reportáž. Jeden z týmů ji však následně použil do videa. Nahrávky mohly být zpracovány díky podpoře Radia R.

Vítězným týmem se nakonec staly žačky ze ZŠ Jasanová, které zpracovávaly příběh dvaadevadesátiletého náruživého cyklisty Ericha Veselého, který prožil celý život v domě, který leží jen několik desítek metrů od jejich školy. Druhé místo obsadil tým ze ZŠ Vejrostova s příběhem pamětnice Elišky Válkové, která zažila bombardování Líšně v úkrytu na místním zámku. Projekt přišel podpořit také radní statutárního města Brna Jaroslav Suchý, který pronesl úvodní slovo, prezentací provázel Michal Doležel – vedoucí vzdělávacích projektů Post Bellum pro Jihomoravský kraj. Hudebně prezentaci doprovodil pianista Martin Jakubíček. Velkou radost udělali žáci také členům pražské i brněnské pobočky Post Bellum, kterým patří velký dík za pomoc s organizací, zástupcům škol a rodičům.

Nakonec bych ráda poděkovala partnerům, kteří poskytli všem zúčastněným žákům milé ceny. Jedná se o Hvězdárnu a planetárium Brno, Vida centrum, Božský kopeček, Mindok, Knihkupectví Ženíšek a Jihomoravský kraj. Výsledky práce všech týmů si můžete prohlédnout na pribehynasichsousedu.cz
Foto: Julie Přikrylová