Osudy šesti pamětníků představili žáci během slavnostní prezentace 21. června v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně.

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů se zúčastnilo šest týmů ze čtyř základních škol z Brna. Týmy prezentovaly před zaplněným sálem výsledky svého půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky z Brna a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Prezentaci zahájila Anna Lakatosová se svým saxofonem. Poté moderátorka Karolina Antlová přivítala nejen samotné pamětníky, ale také zástupce Magistrátu města Brna a zapojených měst, učitele, spolužáky zapojených studentů, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol poskytnout týmům zpětnou vazbu a vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu.

Za Magistrát města Brna promluvila Irena Matonohová, radní pro oblast vzdělávání. Úvodního slova za Post Bellum se ujala Michaela Chalupská, vedoucí vzdělávacích projektů Paměti národa Jižní Morava. Poté už pódium patřilo žákovským týmům.

Žáci osmých a devátých tříd ze ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky, ZŠ Křenová, Tyršovy ZŠ a ZŠ Pastviny představili životní příběhy těchto pamětnic a pamětníků: Drahoslava Halenková, Eva Nosková, František Rybnikář, Jiří Trávníček, Eva Vávrová a Petr Veselý.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak potleskem a pohnutím pamětníků, tak věcnými cenami od těchto sponzorů: Nakladatelství Epocha, Hvězdárna a planetárium Brno, Racio, Jump Park Brno a Muzeum romské kultury. Velmi děkujeme za jejich štědrost.

Odborná porota ve složení: Dana Vedra, historička Moravského zemského muzea, Miloš Šenkýř, novinář a editor Českého rozhlasu a Daniel Tintěra, pedagog ze ZŠ Rájec-Jestřebí posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a poskytla žákům inspirativní zpětnou vazbu. Za porotu promluvil Miloš Šenkýř.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Romana Zmrzlého.

Za finanční podporu děkujeme Magistrátu města Brna a Jihomoravskému kraji.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.