Ve středu 19. června 2019 v břeclavské Synagoze oživilo osm týmů ze základních škol v Břeclavi, Lanžhotě, Moravské Nové Vsi a Valticích příběhy pamětníků žijících na Břeclavsku.

Týmy se představily na pódiu, aby početné publikum seznámily se svými pamětníky a svým zapojením do projektu. Žáci si vybrali především pamětníky vzpomínající na události 2. světové války. Pan Ludvík Vala, paní Anna Čechová a paní Božena Polachová žákům vyprávěli, jak jako malé děti prožili válku ve své obci. Paní Alice Vaňkátová vzpomínala na poválečný odsun Němců z Brna a pánové Jan Maria Hronek a Ján Novenko dětem přiblížily, jak se jako mladí chlapci zapojili do odboje. Válečné vzpomínky doplnily příběh porodní sestry z Valtic, paní Anastázie Hübnerové, a profesionálního vojáka, pana Emila Holuba, který při invazi sovětských vojsk v r. 1968 prováděl záškodnickou činnost a za to byl později vyloučen z armády. Na pódiu kromě mluveného slova zazněly mimo jiné také oblíbené písně pamětníků, tančila se vrtěná a hrálo se divadlo. Celou prezentací prováděla redaktorka Českého rozhlasu Brno Karolina Antlová a na violoncello ji doprovodil Ondřej Chalupský.

Odborná porota pracovala ve složení Evženie Klanicová (historička), Martin Přibáň (pedagog) a Lukáš Ivánek (novinář). Všechny týmy odvedly skvělou práci, za niž byly oceněny drobnými dárky od partnerů projektu Bors Holding, Racio a město Břeclav. Jak řekl porotce Martin Přibáň – porota neposuzovala pamětníkův příběh, ale způsob, jakým ho žáci dokázali uchopit, a byl to pro ni opravdu náročný úkol. Jako nejlepší vyhodnotili práci týmu ze ZŠ Břeclav, Slovácká, který v nápaditém videu zpracoval vzpomínky paní Čechové. Odměnou žákům byly rodinné vstupenky do lanového centra Hájenka, vstupenky do zábavního vědeckého parku VIDA a společenské hry od firmy Mindok. Na druhém místě se umístil tým ze ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky s příběhem paní Vaňkátové. Tým získal poukaz na únikovou hru Útěk ze šatlavy a vstupenky do zábavního vědeckého parku VIDA. Třetí místo obsadil tým z Masarykovy ZŠ Lanžhot s jejich zpracováním příběhu paní Polachové. Žáci získali poukaz na únikovou hru Klatba zednářova a vstupenky do Hvězdárny a planetária v Brně. Učitelům a porotcům věnovalo Divadlo Bolka Polívky poukaz na vstupenky na vybraná představená z vlastního repertoáru.

Projekt byl realizován za finanční podpory měst Břeclav, Lanžhot, Valtice a městyse Moravská Nová Ves a Jihomorsvského kraje. Všem partnerům projektu velmi děkujeme.
Největší dík patří pamětníkům, kteří se s žáky podělili o své příběhy. Veškeré materiály, informace, audio i video reportáže naleznete zde.

Foto: Renata Hasilová