Helena Bujnochová

Helena Bujnochová

Autorský tým: Kateřina Pavličíková, Lucie Dorazilová, Tadeáš Dostal, Jakub Gogela a Vít Horčička
Pedagogické vedení: Mgr. Andrea Kopečková
Škola: Městská knihovna v Přerově, p. o.