Rodačka ze sudetských Malnic s německými kořeny, která po 2. světové válce zažila útrapy divokého odsunu Němců.

Autorský tým: Anna Ascherlová, Emma Everett, Sonia Furlong, Marie Anne Hill, Tereza Hrabová
Pedagogické vedení: Mgr. Iveta Slavětínská
Škola: Park Lane

,,Sebrali všechno do Postoloprt. Sebrali tam i ženský, ale ženský se vrátily potom, ty propustili. No a ty chlapy tam zůstali prostě. Pak když jsem nastoupila tam do zaměstnání, tak tam byla nějaká paní Urbanová, ty bydleli vedle, viděli do těch kasáren, tam to soustředili do kasáren, a oni tam viděli do těch kasáren a oni volali lidi, aby jim šli pomoct.“

Rozhlasová reportáž: Ilga Frélichová

Rozhlasová reportáž: Ilga Frélichová - anglická verze