Oblíbená pedagožka, pamětnice II. světové války a dalších historických událostí v Československu. Živě si pamatuje na útrapy života v Protektorátu, nacistické důstojníky budící strach i Hitlera řvoucího z rádia. S nostalgií vzpomíná na osvobození v roce 1945, trpce na zklamání z politického vývoje v době komunismu a s radostí na změnu režimu v roce 1989

Autorský tým: Martin Daniel, Ondřej Jaroš, Michaela Mikynová, Barbora Chvojková a Eliška Štěpánová
Pedagogické vedení: Mgr. Tomáš Prager
Škola: Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy

„Alois Jirásek nazval dobou temna období po bitvě na Bílé hoře. Pro mě je doba temna období Protektorátu. Když se stmívalo, muselo se zatemnit, tak aby ani paprsek světla nepronikl ven. Komu to zatemnění pořádně nepřiléhalo, byl kontrolory píšťalkou upozorněn, že něco není v pořádku.“