Psychiatr, publicista, vysokoškolský pedagog a autor řady naučných knih

Autorský tým: Vojtěch Klinkl, Adam Lahouir, Mikuláš Sirovátka, Jakub Šach, Milan Šebek
Pedagogické vedení: Mgr. Alice Řeháková
Škola: ZŠ Ant. Čermáka

„Tatínek na Dobříši vystrčil prápory spojenecké z oken a tam ustupovala SS divize ze Štěchovic. Sice pospíchali, aby se dostali včas k  Američanům, ale nezaváhali, zastavili se a frkli nám do oken dva pancrfausty, takže z toho bytu nezbylo nic. Tam náhodou nikdo nebyl, zbyl koberec, jo a z toho koberce jsme ještě po dvou letech vytřepávali takový ty jemný skleněný pilinky, jak to rozflákalo úplně všechno.“

Radkin Honzák: Rozhlasová reportáž