Z ateistické rodiny horlivým katolíkem

Autorský tým: Jan Hedl, Viktorie Štědrá, Karina Ottová, Ivana Dropková, Alžběta Jirásková
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Soukupová
Škola: ZŠ Emy Destinnové

„Tam jsem si já musel přehodnotit to, co jsem věděl o minulosti, to co jsem věděl o komunistech, taky to, co jsem věděl třeba o lidech věřících… A najednou jsem slyšel úplně jiné příběhy…“ Tak vzpomíná na své mládí psycholog Petr Goldmann, který se stal jedním ze spoluzakladatelů hospicového občanského sdružení Cesta domů.

Per Goldmann: Rozhlasová reportáž