Z ateistické rodiny horlivým katolíkem

Autorský tým: Jan Hedl, Viktorie Štědrá, Karina Ottová, Ivana Dropková, Alžběta Jirásková
Pedagogické vedení: Mgr. Lucie Soukupová
Škola: ZŠ Emy Destinnové

„Tam jsem si já musel přehodnotit to, co jsem věděl o minulosti, to co jsem věděl o komunistech, taky to, co jsem věděl třeba o lidech věřících… A najednou jsem slyšel úplně jiné příběhy…“ Tak vzpomíná na své mládí psycholog Petr Goldmann, který se stal jedním ze spoluzakladatelů hospicového občanského sdružení Cesta domů.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Per Goldmann: Rozhlasová reportáž