Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci

Autorský tým: Elisabeth Weisová, Johana Matre, Jakub Weber, Justýna Kotálová, Amélie Darková
Pedagogické vedení: Mgr. Alexandra Matějková
Škola: ZŠ náměstí Svobody

„V polovině 80. let ta naše parta, která se scházela v divadle, v mé kanceláři, jsme se rozhodli spojit s divadelníky z disentu. Během let jsem zjistila, že to není boj proti zdi, ale říkala jsme si, ona ta zeď je hadrová. Takže jsme zkoušeli pořád víc a víc.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Věra Gallerová Křížová: Rozhlasová reportáž