Život umělce v totalitních režimech

Autorský tým: Kristián Čacký, Nela Kollertová, Alžběta Literová, Viktorie Řeháková, Vendula Vavrečková
Pedagogické vedení: Lucie Nováková
Škola: ZŠ Petřiny – Sever

Jak je možné žít nebo přežít v době totality, když jste se narodili s tvůrčí duší? Kdo chce tvořit pro samotnou tvorbu a ne pro slávu, si cestu vždy najde. Příkladem může být paní Kolumková, která sice neprožila slávu Picassa, ale přes všechny ústrky ze strany režimů tvořila, co ji bavilo a vnitřně naplňovalo. Po celý svůj život si udržela optimismus sobě vlastní.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa