Osudy rodiny Alji Vlasákové za 2. sv. války.

Autorský tým: Monika Novotná, Tereza Bártová, Anna Charišyna, Marek Lekič, Ondřej Mužík
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Bartošová
Škola: ZŠ J. A. Komenského, Praha 6

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa