Jeden z prvních politických vězňů komunistického režimu

Autorský tým: Simon Egger, David Ptáček, Lada Prostějovská, Julie Raabová
Pedagogické vedení: Emanuel Pavlík
Škola: ZŠ Bílá, Praha 6

„Když se nám ty poměry, které vznikly v roce 1948, to znamená po Vítězném únoru, nelíbily, tak jsme se domluvili s Jarkou Svobodou, že zkusíme vydávat nějaké písemné materiály, kterými bychom burcovali ty lidi, ty letáky se jmenovaly „Hlasy umlčených“. Samozřejmě, že policie na to brzy přišla – asi za rok. Svoboda už věděl, že už po něm jdou, tak honem se ztratil z republiky, já jsem to netušil, tak pro mě si přišli v noci 22. 5., v noci, v roce 1949.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa