Příběh pamětnice Věry Landové

Autorský tým: Kryštof Eckhardt, Jiří Skořepa, Jakub Ostrihoň, Tomáš Bichler, Milan Horn, David Lipert
Pedagogické vedení: Martina Prošková
Škola: ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně, Praha 6

Náš příběh se začíná odehrávat v roce 1944 v Londýně.

„Rodiče se cestou do Anglie vlastně seznámili, uzavřeli tam sňatek a oba se domluvili, že se zúčastní protifašistického, protihitlerovského odboje. Můj otec byl právníkem, trestním soudcem, maminka vystudovala také práva, po válce potom byla také trestní soudkyní. Oba se domluvili, že nastoupí do zahraničního odboje.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa