Válečný příběh Miloše Kocmana.

Autorský tým: Lukáš Lipert, Monika Doubková, Kateřina Procházková, Kristýna Svobodová, Romana Kotrčová a Kristýna Waniová
Pedagogické vedení: Martina Prošková
Škola: ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně, Praha 6

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa