Válečný příběh Miloše Kocmana.

Autorský tým: Lukáš Lipert, Monika Doubková, Kateřina Procházková, Kristýna Svobodová, Romana Kotrčová a Kristýna Waniová
Pedagogické vedení: Martina Prošková
Škola: ZŠ T. G. Masaryka Ruzyně, Praha 6

Budova za námi je nechvalně známá Pečkárna. Do ní byl náš pamětník se svoji skupinou převezen po zatčení dne 3.6.1943. Při příjezdu spatřil Františka Ludvíka, který zajišťoval spojení s Plzní, v tu chvíli si uvědomil, že „praskla“ Plzeň. O Rudém právu a o špionáži se gestapo nikdy nedozvědělo.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa